Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Киберсигурността е споделена отговорност

Цвета Илиева

Технологиите се развиват главоломно. Онлайн услугите навлизат все повече в живота ни. А желанието да се предоставя удобство и сигурност за клиентите поставя акцента при ползване на различни финансови услуги върху киберсигурността на потребителите. Тя не оставя никого незасегнат. Никой не може да каже: това не ме интересува. Пряко или непряко, всеки от нас може да пострада. Проблемът е много сериозен, но все още нямаме инстинкт да се пазим от тези опасности, отбеляза Цвета Илиева, началник на направление "Международна дейност и комуникации" в Асоциацията  на банките в България. Това пък прави познаването на мерките за киберсигурност много важно, тъй като защитата на гражданите, на фирмите и банките вече е един процес без край. Сигурността на потребителите е важна за банките, но те трябва да се пазят и сами. А за да имаме гаранция за едно по-безопасно бъдеще, трябва да се започне от подобно обучение в училищата. Така или иначе,  младежите днес са дигитално по-инициативни и приучени (или пристрастени) към използване на различните онлайн начини за комуникиране. Те са и първите, които се сблъскват с технологичните новости и са изложени на всички опасности, свързани с тях.

Асоциацията на банките в България и нейните членове се включват в информационна кампания на Европол срещу киберизмамите. Всички кредитни институции участват в информационна кампания срещу седемте най-популярни видове  финансови измами, които дебнат онлайн потребителите. Кампанията е организирана от Европол, от  Европейската банкова федерация и от партньорски организации от частния и обществения сектор. 

Повече внимание във всекидневието няма да навреди на никого. Онлайн изненадите ни дебнат отвсякъде, всеки ден. Затова важно е да споделяме с близките и с приятелите си когато научим за такива потенциални заплахи. Това е първата стъпка за личната ни защита. Не бива да пренебрегваме и обясненията, които ни дават в банката, в телекомкомпаниите или доставчикът  на интернет услуги относно мерките за предпазване на паролите, с които защитаваме компютрите си, например, или пък дебитната или кредитната си карта при ползване на ПОС-терминали.

Управлението на всички тези рискове са част от киберзащитата ни. Неслучайно в целия Европейски съюз се провежда шестото издание на Европейския месец на киберсигурността (ECSM). Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), Европейската комисия и над 200 партньори от цяла Европа провеждат тази кампания през целия октомври. Това е годишната кампания на ЕС за повишаване на осведомеността, посветена на популяризирането на киберсигурността сред гражданите и организациите, и осигуряваща актуална информация за защитата им посредством обучения и споделяне на добри практики.

Европейският месец на киберсигурността през тази година е съсредоточен върху четири теми - по една за всяка седмица през октомври: "Практикувайте основни мерки за киберхигиена", "Разширете своите цифрови знания и умения", "Разпознавайте киберизмамите" и "Възникващите технологии и неприкосновеността на личния живот". Над 400 дейности като конференции, семинари, обучения, общи презентации за потребителите, уеб семинари, кампании онлайн и много други са предвидени в Европа по време на тази кампания, за да се популяризират въпросите на безопасността онлайн.

Според европейския комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел, киберсигурността е предизвикателство, но и възможност за Европа. "Колкото по-силни сме в предотвратяването и отпора на киберзаплахите, толкова по-добре за конкурентоспособността на нашите предприятия и сигурността на нашите граждани." Европейският месец на киберсигурността подчертава, че всеки един от нас - лично или като част от фирмата си, носи отговорност и може да допринесе за сигурен цифров единен пазар.

Киберсигурността е споделена отговорност. Днес нашето цифрово общество и икономика могат да процъфтяват само ако съществува достатъчно доверие, а то пък изисква да изградим солиден потенциал в областта на киберсигурността - както технологичен, така и човешки и в правен аспект. "Въпросът е от значителен интерес за редица участници, към които е насочена кампанията на Европейския месец на киберсигурността - от професионалистите в областта на сигурността до обикновените граждани", допълва заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар.

Колко важен е проблемът показват и числата от различни анализи. Очаква се до 2019 г. в глобален план финансовите щети, предизвиквани ежегодно от софтуер за изнудване, да надхвърлят 11.5 млрд. щ. долара, а лицата, които могат да станат обект на атака, ще достигнат 6 млрд. до 2022 година. Въпреки че сме изправени пред тези предизвикателства, прогнозите са броят на незаетите работни места в областта на киберсигурността да се утрои. А това са предпоставки  за колосална катастрофа, отбелязва изпълнителният директор на Агенцията на ЕС за киберсигурност Удо Хелмбрехт.

Затова кампанията "Европейски месец на киберсигурността" е поела задачата да обърне тези тенденции, като повишава осведомеността за заплахите за киберсигурността и предлага решения за организации и граждани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във