Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН взе важни решения за две пенсионни дружества

Комисията за финансов надзор (КФН) взе важни решения, свързани с две пенсионни компании.

Регулаторът одобри биометричните таблици и техническия лихвен процент за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост, отпускани от "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България", утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително дружество "Алианц България" АД. Представените за одобрение биометрични таблици на "ЗУПФ Алианц България" са единни, не отчитат пола като актюерски фактор при определяне на размера на пенсията, с оглед на което са съобразени с влезлите в сила допълнения на чл. 169 от КСО. Като база за съставянето им е използвана таблица "Смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението по пол и местоживеене през периода 2016 - 2018 година", общо за страната, публикувана от Националния статистически институт.

Надзорът одобри и техническия лихвен процент за определяне на размера на срочните професионални пенсии за ранно пенсиониране, отпускани от Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила", утвърдени от Управителния съвет на Пенсионноосигурително акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във