Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН вписа акции за 63 млн. лв. в капитала на "Еврохолд"

Комисията за финансов надзор вписа емисия акции, издадена от „Еврохолд България“ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 62 974 400 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, посочва КФН в решението си. В резултат капиталът на дружеството се увеличава от 197.525 млн. лв. на 260.50 млн. лева.

Преди седмица от "Еврохолд" съобщиха, че са привлекли над 157 млн. лв.  чрез публично предлагане на нови акции. По този начин Еврохолд набра приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и ще увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. След регистрирането на новите акции пазарната капитализация на Еврохолд при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (332 млн. евро).  

Еврохолд предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лв. Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. Мажоритарният собственик на холдинга - Старком Холдинг АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на Еврохолд и ще бъде третият по големина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството, посочиха от холдинга в официална позиция. 

Инвестиционният посредник Евро-Финанс АД беше водещ мениджър на публичното предлагане на Еврохолд, а Renaissance Capital участваше единствено в качеството на финансов консултант на емитента.

Набраните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. 

Еврохолд ще използва набрания собствен капитал и осигуреното дългово финансиране за следващия етап от сделката с ЧЕЗ Груп, която трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката. Засега се знае, че Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви, че ще предостави до 60 милиона евро под формата на петгодишен заем на "Еврохолд", за да се разплати с централата в Прага.

Ще припомним, че обявената сума по сделката с ЧЕЗ е 335 милиона евро. Срещу тази сума "Еврохолд" ще придобие 67% дял в компанията "ЧЕЗ Разпределение България" и доставчика на електроенергия "ЧЕЗ Електро България", както и 100% от акциите на лицензирания търговец на електроенергия "ЧЕЗ Трейд България", компанията за ИТ услуги "ЧЕЗ ИКТ България", енергопарка "Орешец" и електроцентрала за биомаса "Бара груп".

"Еврохолд България" очаква да генерира приходи от над 1 милиард евро от енергийния си бизнес между 2021 и 2025 г., според презентация за развитието на групата, публикувана на нейния сайт.

Печалбите на "Еврохолд" България преди лихви, данъци, амортизации и амортизации (EBITDA) от операции в енергийния сегмент се очаква да надхвърлят 130 милиона евро през 2021-2025. Стойността на енергийните активи на групата се очаква да достигне 700 милиона евро до края на 2025 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във