Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН вписа акции на "Еврохолд България"

Комисията за финансов надзор (КФН) вписа във водения от нея регистър емисия акции в резултат от увеличението на капитала на "Еврохолд България" АД. Това се вижда от решение на регулатора от 28 февруари 2017 година.

Емисията е в размер на 34 млн. броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка. От решението се вижда, че дружеството увеличава капитала си от 127.3 млн. лв. на 161.3 млн. лева.

На вчерашното си заседание Комисията е издала и окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от "Софарма" АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на "Унифарм" АД от останалите акционери на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във