Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН удължи квестурата на "Интерактив кампъни"

Комисията за финансов надзор взе решение да удължи до 6 януари 2018 г. срока на назначението на Наталия Ангелова Кумпикова  за  квестор на "Интерактив кампъни" (предишното наименование на фирмата бе "Глобал Маркетс" ООД). Това се вижда от решение на регулатора от 25 септември, с което срокът на квестурата на дружеството се удължава с три месеца, считано от 6 октомври 2017-а.

Надзорният орган уточнява, че единственият, който има право да представлява  и да се разпорежда с "Интерактив кампъни" е квесторът му -  тези права са отнети от досегашния му управител Цветан Борисов.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, в края на юни на инвестиционната компания й беше назначен квестор за срок от три месеца. Тогава регулаторът възложи на квестора да предприеме действия за  пълното уреждане на отношенията на "Интерактив кампъни" ЕООД с неговите клиенти и с  всички държавни и местни органи  към датата на отнемане на лиценза му (14 юли 2014 г.).

Напомняме, че през октомври 2015-а Централната банка на Унгария (ЦБУ) информира Европейския орган за ценни книжа и пазари, че "Интерактив кампъни" ЕООД няма издаден лиценз за извършване на дейностите, които подлежат на регулация от Унгарския надзорен орган. В съобщението е посочено изрично, че в регулираните дейности се включват инвестиционни консултации и сключването на сделки с предмет инвестиции в акции и дялове.

Централната банка на Унгария изрази  опасение, че действията на това дружеството може да са насочени към привличане на клиенти и извършване на подлежащите на лицензиране дейности в Унгария. Тогава бе обърнато специално внимание на обстоятелството, че новото наименование на "Глобал Маркетс" ООД - "Интерактив кампъни" ЕООД е сходно с наименованието на лицензиран от Надзорния орган на Великобритания инвестиционен посредник - INTERACTIVE LTD.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във