Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН ще съобрази надзорната си практика с насоките на ESMA

КФН реши да съобрази надзорната си практика с Насоките относно прилагането на регламента за пазарните злоупотреби на Европейския орган за ценна книжа и пазари  (ESMA).

На 17 януари Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) прие и публикува Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) - информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати.

В срок от два месеца от датата, на която ESMA издаде настоящите насоки, компетентните органи, за които те се отнасят, са длъжни да уведомят ESMA дали ги спазват или възнамеряват да ги спазват, като посочат причини за неспазването им.

Насоките се издават по прилагане на регламента на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (MAR). Насоките имат за цел да предоставят неизчерпателен и примерен списък с информация, която основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде разкрита, посочват от регулатора.

Съгласно насоките, ако определен вид информация не е включена в неизчерпателния примерен списък, не означава, че тя не може да се разглежда като вътрешна информация, съответно включването на даден вид информация не означава, че тя автоматично се счита за вътрешна информация. Преценката дали дадена информация представлява вътрешна информация се извършва за всеки отделен случай въз основа на критериите, определени от MAR.

Facebook logo
Бъдете с нас и във