Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН ще провери дали пенсионните фондове изпълняват препоръките

Комисията за финансов надзор (КФН) задължи пенсионноосигурителни дружества в страната да представят актуализирана Програма за изпълнение на препоръките в резултат на прегледа на активите им. Това става ясно от решение на регулатора от 10 май 2017 година.

Така всички пенсионноосигурителни дружества имат срок от 10 дни да предоставят на КФН програмите си във връзка с изпълнение на препоръките, дадени от независимите външни експерти в резултат от проверката на активите им към 31 декември 2016 г. и по отношение изпълнението на препоръките от прегледа на активите към 30 юни 2016 година.

Програмата следва да е утвърдена от управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и да съдържа конкретни мерки и срокове за изпълнение на всички препоръки, дадени от независимите външни експерти. В случай че дружеството е изпълнило дадените препоръки трябва да информира за това обстоятелство Комисията за финансов надзор, както и да представи съответните доказателства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във