Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН ще наблюдава иновационните технологии в небанковия финансов сектор

Комисията за финансов надзор (КФН) прие Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор за периода от 2018 до 2020 година, съобщиха от регулатора. Одобрен е и План за действие за привеждане в изпълнение на стратегията.
Като основни цели в стратегията са формулирани създаването на иновативни центрове (Innovation hubs); управление на киберриска; определяне на изискване за евентуално лицензиране на дружества, които предлагат финансово иновативни продукти, услуги и технологии; анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в това число и облачни услуги.
Стратегията предлага и анализ на вътрешната и външната среда в предлагането на иновативни финансови технологии. На базата на този анализ ще бъдат определени предизвикателствата и рисковете, свързани с регулаторната рамка.
Планът за действие предвижда обмен на информация и тясна връзка с поднадзорните лица и всички заинтересовани страни, както и с европейските регулатори. Ще бъдат изготвени въпросници до всички поднадзорни лица и дискусионни документи, насочени към заинтересованите FinTech дружества. До няколко дни ще бъде активиран специалeн мейл  [email protected] за получаване на информация от поднадзорните лица и FinTech компаниите.
По данни на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) през първите девет месеца на 2016 г. в световен мащаб инвестициите във FinTech сектора са достигнали 19 млрд. долара, което е петкратно увеличение спрямо 2013-а.

По отношение на разпределението на инвестициите във финансовия сектор се забелязва фокусиране на индустрията на финансовите иновации върху кредитирането и плащанията на дребно, като FinTech дружествата разработват продукти, предлагащи решение на проблеми, които са възникнали в хода на предоставяне на различни финансови услуги. Някои примери включват разработването на big data, изкуствен интелект, в пространството за управление на активи, automated advice, distributed ledger technology, както и RegTech.

Според препоръките на Европейската комисия регулаторите следва да наблюдават развитието на иновациите във финансовия сектор, за да идентифицират потенциалните възможности и появяващи се рискове на ранен етап, което би довело до периодично преразглеждане и адаптиране на регулаторните рамки.

КФН участва в дискусии на европейско ниво и планира сформиране на вътрешно ведомствена работна група, в т.ч. и във връзка с уеднаквяване на FinTech терминологията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във