Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН с дискусия за цената на "Гражданската отговорност" в НДК

Комисията за финансов надзор (КФН) организира общественото обсъждане на Наредбата, с която се въвежда системата "бонус-малус". То се провежда днес (3 декември 2018 г.) в НДК.

Припомняме, че очакванията на експертите от въвеждането на системата са близо 80% от собствениците на автомобили да плащат по-евтина полица по задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Според бранша близо 2 млн. души ще плащат по-ниска стойност на застраховката, тъй като ще попаднат в бонус-класовете на новата система. Почти половината от тях ще достигнат максималния размер на отстъпка от 25 на сто. Например, ако човек е година без нарушения на пътя ще плаща с 10% по-малко спрямо сега. 

Очакванията са около 18% от водачите ще попаднат в по-високия клас и ще плащат повече.

Припомняме, че Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане на 6 ноември.

Идеята е водачите на МПС без нарушение да плащат по-ниска цена от базовата, а хората с нарушения - по-висока. За най-недисциплинираните шофьори цената може да скочи до 400% спрямо базовата, а за изрядните намалението ще е до 25 процента. Идеята е цената на полицата да се определя, както от поведението на собственика на колата, така и от нейната история - има ли нарушения с нея или не. По този начин и автомобилът, и собственикът, и водачът му ще попаднат в различен клас по новата система бонус-малус. 

Какво ще се санкционира?

Новата технология за оценка на риска ще промени коренно досега действащите правила при формирането на цената на застраховката. Досега водеща бе кубатурата на двигателя на МПС, възрастта на шофьора и населеното място, в което се кани да кара колата си.

След като  бъдат утвърдени новите условия ще има един базов клас (8), който ще бъде равен на базовата застрахователна премия - ще рече такава, премията, каквато е определена от застрахователя, без допълнителни изменения. Налице ще са седем класа бонус (1-7), които ще се прилагат по отношение на собствениците на автомобили с безрисково поведение на пътя и за които премията ще се намалява. Максималното намаление ще бъде в размер  25 на сто от базовата премия. Ще има и дванадесет класа за малус (9-20), които ще се прилагат спрямо собствениците на автомобили с рисково поведение на пътя, спрямо които премията ще се увеличава. В случая  максималното увеличение ще бъде 400 % (четири пъти) спрямо базовата премия.

Предвидено е чрез класификация на инцидентите и според наказателните точки да се определя в кой клас ще попадне шофьора. Има общо 7 категории инциденти: 1-ва е категорията с най-леките инциденти, като съответно с повишаването на категорията, се повишават и наказателните точки, които влияят за малуса на човека и на МПС-то.

Най-високата категория за инцидент е 7, за която са предвидени 19 наказателни точки. Това  означава, че при настъпил инцидент от категория 7 лицата и съответно автомобилите им ще попадат в най-високия процент за малус (400%), което означава, че лицето, съответно за автомобила ще бъде заплащана застрахователна премия по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в размер равен на 4 пъти началната базова премия по клас 8. Това обаче е напълно оправдано от гледна точка инцидентите в класа. Инцидент по тази категория са телесните повреди, причинени от умишлено ПТП, както и тези, които са резултат от употреба на алкохол и на други опиати.

Нарушенията, които ще влияят на цената на застраховката са също скоростта, отнемането на предимство, рязката смяна на посоката на движение и неспазването на дистанция.

Ако дотук текстовете, предложени от КФН не срещнаха съпротива, сериозна критика предизвика идеята с прехвърлянето на собствеността на автомобила да се прехвърля и неговата история. Иначе казано, ако купим автомобил, управляван от рисков водач, ще плащаме по-висока полица "Гражданска отговорност", дори ако  сме съвестни  шофьори.

Това правило има превантивен характер за лицата, които биха опитали да избегнат прилагането на системата бонус-малус, като при различните случаи прехвърлят собствеността върху моторните превозни средства чрез покупко-продажба, или чрез оперативен лизинг, става ясно от мотивите към проекта.

При първа регистрация в България автомобилите от втора употреба обаче ще получават неутралния осми клас по новата система.

Когато класът за бонус-малус на моторното превозно средство и на неговия собственик са различни, при сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" ще се прилага по-високият клас, т.е. ще се издава по-скъпата полица.

Що се касае до фирмените автомобили, които се управляват от различни хора, предвижда се цената на полицата да се определя от историята на автомобила, а не от това какви са уменията и поведението на пътя на шофьорите.

Съществува ли обаче риск голямата разлика в цените, по които са плащали досега "по-лошата" категория водачи, да ги мотивира да шофират и да ползват автомобила без застраховка? Логичният отговор е - да. Това решение обаче ще им излезе още по-солено. За превенция на подобни нарушения в Кодекса на застраховането бе предвидено при шофиране без задължителната застраховка да бъде отнемана регистрацията на автомобила. 

Законът предвижда за липса на застраховка "Гражданска отговорност" глоба от 250 лв. - за физическо лице, и 2000 лв. - за юридическо лице или за едноличен търговец. При повторно нарушение наказанието е съответно 800 и 4000 лева. Лице, което не е собственик и управлява МПС без валидна застраховка, се наказва с глоба от 400 лева. При повторно нарушение наказанието е 800 лева.

Крият ли обаче по-високите премии и друга опасност - застрахователите да се концентрират към рисковите клиенти с по-високите премии или пък тази група клиенти да стане нежелана? Кратко казано - не, тъй като "Гражданската отговорност" е застраховка със задължителен характер и законът не допуска застраховател да откаже сключването й.   

История

За въвеждането на системата бонус-малус у нас се говори повече от две десетилетия. Реално обаче стъпки в тази посока бяха предприети след приемането на Кодекса за застраховането, което се случи в последните дни на 2015-а. Преди да започне прилагането на системата обаче, беше необходимо да бъдат създадени  редица предпоставки. На първо място, консултантът - гръцката структура на "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс", трябваше да извърши анализ на данните за пътнотранспортните произшествия, включително и на тежките, при които настъпват телесни увреждания или смърт. Както и на данните за честотата на събитията и за размера на изплатените претенции по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Нужен беше и анализ на нарушенията на правилата за движение по пътищата, които водят до  тежки пътнотранспортни произшествия.

Напомняме, че гръцката структура на "Ърнст и Янг Бизнес Адвайзори Сълушънс" е международната компания, която бе избрана в последните работни дни на 2016-а за консултант при оценката на риска и за изготвянето на изискванията за системата бонус-малус при сключването на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите в България.

За да заработи на практика идеята системите на Гаранционния фонд, на застрахователите и на КАТ бяха свързани и заработиха с възможност за  технологичен обмен между тях. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във