Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН публикува FinTech въпросник

Комисията за финансов надзор съобщи, че продължава процеса на наблюдение на използването на финансови иновации. Затова регулаторът е разработил въпросник, насочен към поднадзорните лица. 

Целта на проучването е да бъде изяснен интересът на поднадзорните лица към използването на финансови иновации, произтичащите от това рискове, влиянието върху бизнес моделите на поднадзорните лица, както и изясняването на определени аспекти, касаещи защита на интересите на потребителите, се казва в съобщението на КФН, в което има отправки за попълване на въпросника.

Впоследствие, с цел постигане пълнота на анализа на FinTech сектора, ще бъде публикуван и консултативен документ, насочен към FinTech дружествата, предлагащи или планиращи да предоставят на поднадзорни на Комисията лица финансово иновативни продукти или услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във