Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН предупреди за нелицензирани инвеститори

Инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник, банки с лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници, както и инвестиционни посредници от държави членки на Евросъюза, имащи право да работят у нас. За това предупредиха от комисията за финансов надзор, като публикуваха списък на 13 фирми без разрешение за предлагане на иневстиционни услуги.

Освен това дейността по управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства имат право да извършват и дружества, получили лиценз като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

В тази връзка КФН публикува списък на дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. TraderXP (TraderXP LTD)
2. „DEALERWEB” LTD
3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД)
4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД)
5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;
6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;
7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;
8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;
9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;
10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;
11. „Инста София” ООД;
12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;
13. „Брокерс Стар” ООД.

„В тази връзка инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори и подаване на нареждания, включително предоставяне на парични средства, за сключване на сделки с финансови инструменти, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби“, предупреждават от регулатора.
Предоставените финансови активи и парични средства от инвеститорите на такива дружества не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във