Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН отне лиценза на ЗК “Юроамерикан”

Комисията за финансов надзор (КФН) е отнела лиценза на застрахователна компания "ЗК Юроамерикан" АД. Това става ясно от решение на регулатора от 17 декември.  Причината за тази стъпка са констатираните  груби нарушения на Кодекса за застраховането.  

Според решението застрахователната компания не е извършвала дейност  повече от половин година. Освен това вече не  отговаря на условията за издаване на лиценз, като например да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на Кодекса на застраховането. От решението на комисията се  разбира  още, че  "Юроамерикан" АД не е  предоставило и доказателства, че лицата, които изпълняват ключови функции в него, отговарят на изискванията за квалификация и надеждност. 

В основанията за отнемане на лиценза е посочено още, че компанията не разполага със  система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността й. Проверката на Комисията за финансов надзор показала още, че застрахователят не разполага с Информационна система, каквото задължение има според  Кодекса на застраховането. 

В съобщението на КФН се казва още, че Стефан Петров Стефанов е назначен от комисията за квестор на застрахователната компания до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.  Наличието на квестура пък забранява на компанията да сключва нови застраховки и да се разпорежда  с активите си.

Предстои решението на КФН да бъде изпратено на Агенцията по вписванията за вписване на обстоятелствата и за обявяване на актовете в Търговския регистър. 

Припомняме, че "Юроамерикан" АД беше една от трите компании, в която Комисията за финансов надзор вкара квестор още през 2017 година. я  нареди до застрахователното дружество "Надежда" и взаимозастрахователната кооперация "СиВЗК",на  които също бяха  отнети лицензите. Според доклада към решението на КФН от 2017-а до налагането на административната мярка - назначаване на квестор се стигнало, тъй като към края на 2016 г. застрахователната компания не е осигурила достатъчно допустими собствени средства за покритие на минималното капиталово изискване (МКИ) от 100% по Платежоспособност II.

Няколко месеца по-късно ( през октомври 2017-а) КФН отново наложи санкции на застрахователната компания. Тогава регулаторът разпореди главният изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на дружеството Стефан Софиянски (бившият ръководител на "Лев Инс") и изпълнителният директор и заместник-председател на съвета на директорите в застрахователната компания - Дилян Петров, да бъдат освободени от длъжност.

Трябва да се уточни,  че застрахователна компания "Юроамерикан" е актуалното  име на  здравноосигурителното дружество "Планета", създадено през 2004 г., което до миналата година - след прелицензирането си, извършваше дейност по доброволно здравно осигуряване. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във