Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН организира семинар за инвеститори

Комисията за финансов надзор отправя покана към всички инвеститори за участие в дискусионен семинар, който ще се проведе на 13.10.2016 г. (четвъртък) от 14:00-17:00 ч. в сградата на комисията. Семинарът е организиран с подкрепата на Националната агенция за приходите и Асоциацията на трейдърите в България. Основна цел на семинара е защита правата на инвеститорите и създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти.

Основните теми на семинара са: Преглед на функциите и правомощията на комисията; Основни насоки при инвестиране във финансови инструменти, включително предоставяна/получавана информация при сключване на договор с инвестиционен посредник, права и задължения на клиента, задължения за отчетност от страна на посредника; Основни аспекти в областта на данъчното облагане при търгуването с финансови инструменти; Рискове, свързани с търговията с финансови инструменти чрез платформи, търговията с валутни двойки (FOREX), видове финансови инструменти (договори за разлика, бинарни опции).

Участието в семинара е безплатно, а желаещите да присъстват следва да заявят това в свободен текст на електронен адрес: [email protected], най-късно до 12.10.2016 г. (сряда).

Facebook logo
Бъдете с нас и във