Банкеръ Weekly

проверки

КФН онемя. Стресира застраховател

До 3 февруари Комисията за финансов надзор ще пази пълно мълчание по отношение на проверките на пенсионните фондове и застрахователните компании. "Ние сме само посредник, който събира информацията и я препраща на европейския надзорен орган EIOPA", каза говорителят на КФН Марио Гаврилов.

КФН дотолкова законспирира процеса, че дори отказа информация за това, дали всички компании са подали исканите документи в срок, който изтече на 16 януари. "Дори и това няма да коментираме преди 3 февруари", казаха от КФН.

Всъщност се изпълнява стриктно решението на КФН от последните работни дни на миналата година. Тогава срокът за прегледа на балансите на застрахователи и презастрахователи, както и за прегледа на активите на пенсионните фондове беше удължен до края на януари 2017-а. Резултатите на отделните дружества бяха готови до края на годината, както бе планирано. Но във връзка с прегледа на резултатите на групово ниво, което включва и показателите на свързаните със застрахователя компании, базирани в други държави, срокът се удължи до 23 януари 2017-а. Заедно с резултатите от прегледите ще бъдат оповестени и резултатите от стрес-теста на застрахователния сектор.

България е

единствената страна в Евросъюза

в която се прави проверка на пенсионните фондове. Депутати и чиновници от Комисията за финансов надзор ни "уредиха" пред европейските контролни органи, при все че страната ни е стабилно най-бедната европейска държава и едва ли фондовете - а чрез тях и гражданите, които се осигуряват в тях, са най-подходящото поле за експерименти, и то на доста висока цена. Това е мнението на експерти от пенсионноосигурителния пазар, изказано пред "БАНКЕРЪ" по повод последния ден - 16 януари, в който дружествата трябваше да предадат отчетите си за миналата година в КФН.

България е втората страна в Европейския съюз след Румъния, която

подлага застрахователните дружества на проверка

на балансите и стрес-тестове... Затова и нямаше готови и тествани методологии, както при банките.

След като през лятото на 2015-а на КФН й беше вменено задължението да направи проверките до средата на август 2016 г., тя се движеше с няколко месеца зад БНБ, която успя да спази срока и да обяви резултатите. Сроковете за приключване на проверките на застрахователните, пенсионните и инвестиционните дружества трябваше да бъдат отлагани на два пъти. За това, че по искане на Брюксел тези упражнения ще трябва да бъдат направени, пък се знаеше още от 2015 г., така че време за подготовка имаше.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване рапортуваха, че всички компании са предали навреме исканите документи. В самата асоциация нямат информация какво пише в тях, защото дружествата са настоявали за пълна конфиденциалност. Ще се чакат докладите от проверките, за да се направят коментарите.

Методологията за

прегледа на активите

на пенсионните фондове е разписана на 51 страници. Тя обхваща различни аспекти, сред които са: проверка за наличността на активите, съхранявани от банките попечители; оценка на активите в портфейлите; преглед на рисковете и идентифициране на онези, които не са обхванати (изцяло) от нормативната уредба; осведоменост за рисковете и уязвимостите на сектора, включително и вероятност за потенциално "заразяване" на останалата част от финансовия сектор и реалната икономика.

Ще бъдат обследвани четири основни сфери: основните работни процеси, свързани с активите на пенсионните фондове; оценка на активите; идентифициране на рисковете, както и на свързаните лица. Рисковете са разделени на две: покрити от обхвата на действащото законодателство и такива, които не са обхванати от него.

Методологията за

прегледа активите на застрахователите

е доста обемна - 162 страници. По нея ще бъде направен обстоен анализ на четири основни работни блока:

- технически резерви по "Платежоспособност 2" - от гледна точка на надеждност, качество, достатъчност на данните;

- активи и пасиви, различни от техническите резерви по "Платежоспособност 2" - корпоративно управление, процеси и счетоводни политики; 

- капиталови изисквания - свързани лица и групи;

- граница на платежоспособност (налична и изискуема) - ефективност на прехвърлянето на риска.

Ще бъдат направени оценки на застрахователните портфейли, на задълженията по застрахователните договори, както и доколко ефективно е прехвърлянето на рискове на трети страни, произтичащо от презастрахователни договори, включително и презастрахователни договори с ограничено поемане на риска. Ще бъдат отчетени рисковете и слабите места в сектора, включително и евентуално заразяване на останалата част от финансовия сектор и реалната икономика.

Проверяващите са получили подробности и за жалби от клиенти от началото на годината до 30 юни, като жалбите ще бъдат анализирани, и ако има слабости при обработването на претенциите, това ще бъде докладвано.

От независимите външни проверяващи се очаква да дадат полезни идеи за рисковете и уязвимостите на компаниите и на застрахователния сектор като цяло. Тъй като от началото на 2016-а са в сила изискванията на "Платежоспособност 2", фокусът на проверките ще бъде поставен върху спазването на изискванията на тази рамка.

Да припомним, че на 26 февруари миналата година ЕК публикува Доклад за България, в който оцени напредъка на страната при изпълнението на специфичните препоръки, одобрени от съвета през юли 2015-а. Анализът на ЕК посочи, че у нас има прекомерни макроикономически дисбаланси и като част от специфичната препоръка изиска преглед на портфейлите на пенсионните фондове и на застрахователите.  

Коленопреклонната реакция от наша страна не закъсня.

Facebook logo
Бъдете с нас и във