Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН одобри Симеон Личев за надзорник на БАЕЗ

На последното си заседание на  24 септември КФН одобри Симеон Георгиев Личев за член на Надзорния съвет на "Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/" ЕАД, както и Панайот Ивов Филипов и Момчил Йорданов Ройнев за изпълнителни членове на Управителния съвет на същото дружество.

Да припомним, че в средата на юли т.г. КФН прие промени в състава на управителните органи на Българската агенция за експортно застраховане. Константин Димитров Азов и Галина Петрова Николова бяха одобрени за членове на Надзорния съвет, а Величка Бойкова Велева - за член на Управителния съвет на дружеството.

Попълненията  минаха през  ситна цедка след като в началото на февруари Българската агенция за експортно застраховане осъмна с ново ръководство. В Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД бяха избрани Илиян Райчев - председател на съвета на директорите; Панайот Филипов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор, и Симеон Личев  – член на съвета на директорите. За прокурист на дружеството бе избран Момчил  Ройнев.

Преди това, на 3 октомври м.г. правителството одобри промени в Закона за експортното застраховане. Те  бяха свързани със системата на управление на "БАЕЗ" ЕАД.  Междуведомственият съвет за експортно застраховане (МСЕЗ) отпадна като звено и  го  замени  Надзорен съвет на "БАЕЗ" ЕАД. По този начин бе направен преход от едностепенна система на управление (Общо събрание и Съвет на директорите) към двустепенна (Общото събрание, Надзорен и Управителен съвет).

Посоката на промените бе  подсказана още в средата на декември 2017 г. На 15 декември 2017 г. в Търговския регистър бяха подадени документи за промяна в състава на съвета на директорите на Българската агенция за експортно застраховане. Преди това с решение на министъра на икономиката от 13.12.2017 г. бяха освободени Бистра Илкова - председател на съвета на директорите, Николай Мишкалов - заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, Пламен Ценков и Мария Мухчиева - членове на съвета.

БАЕЗ е важна финансова институция в  държавата. Тя е един от основните й инструменти за подкрепа на експортно-ориентираните компании и при реализация на българските инвестиции в чужбина. Освен това Законът за експортното застраховане дава възможност БАЕЗ да застрахова също банкови и небанкови кредити, отпускани на малки и средни предприятия с годишен оборот до 97.5 млн. лв. и средносписъчен брой на персонала до 250 души. Според банкери застрахователните полици на БАЕЗ за сметка на държавата се приемат като първокласно обезпечение и по този начин би могло да бъдат отпускани банкови кредити без никакво друго обезпечение. Няма горна граница за размера на единичен застрахован кредит, а общата експозиция е ограничена единствено до размера на застрахователния капацитет на дружеството, който е около 1 млрд. лева. По този начин определени фирми биха могли да получат необезпечени кредити за стотици милиони левове.

На 3 април тази година правителството одобри коефициент 9,62 по Закона за експортното застраховане за 2019 г.
Конкретният размер на коефициента се определя въз основа на обосновка и се изчислява по методика, посочена в Наредба, при отчитане на: заделената сума съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, прогнозираният премиен приход на "БАЕЗ" ЕАД за дейността по Закона за експортното застраховане, квота на щетимост и средно тарифно число.
Предвидените средства от централния бюджет за експортно застраховане по реда на Закона за експортното застраховане за 2019 г. са 115 млн. лева. За предходната година тези средствата бяха в размер на 110 млн. лева.

На заседанието си от 24 септември Комисията за финансов надзор утвърди "Прайсуотърхаускупърс Одит" ООД и "Бийкър Тили Клиту и партньори" ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на "Граве България Животозастраховане" ЕАД.

Надзорът с две свои решения откри административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на "Сис Тех инс" ЕООД и на "ЗБ Кредит Ко" ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във