Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН одобри проспекта за увеличението на капитала на ПИБ

Емисионна стойност за новите акции е 5 лева

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Решението е взето на заседание на финансовия регулатор на 23 април. Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една. Тоест отново банката иска да увеличи капитала си с до 200 млн. лева.

ПИБ внесе коригиран проспект в КФН на 15 април. Тогава банката планираше издаване на до 25 000 000 (деветдесет и пет милиона) нови акции, всяка една с номинална стойност в размер на 1 лев,  но с емисионна стойност в размер на 8 лева.

Излиза, че при потвърждаването на проспекта емисионната цена на една акция е намалена с 3 лв., но отново е около два пъти по-висока от сегашната пазарна стойност на акциите на ПИБ. Последната цена за акция на банката е 2.66 лева на 23 април.

ПИБ записа и задължителното условие, че капиталът на Банката ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени поне 2 500 000. Тогава капиталът на банката ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Първа инвестиционна банка възнамерява да използва увеличението на капитала, за да осигури изпълнението на стратегията на Банката за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.

През 2019 г. Банката увеличи балансовото си число с над един милиард лева и общата сума на активите достигна 10 660 млн. лв. на консолидирана основа.

Регулаторният собствен капитал достигна 1.284 млн. лв. с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. През годината Банката успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лв. и така привлечените средства от други клиента превишават 9 104 млн. лв.

През декември 2019 г. банката успешно издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от страна на БНБ беше включен в допълнителния капитал от първи ред.

Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. е 137.9 млн. лв., а печалбата преди обезценки е 257.7 млн. лв. Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска Банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

На консолидирана основа към 31 декември 2019 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на банката е 18.34 %, адекватността на капитала от първи ред е 18.28 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 14.65 %. Съотношението на ликвидно покритие е 221.64% и съществено превишава надзорните изисквания.

Подсилването на капиталовите позиции на ПИБ се явява и последното условие в процеса по присъединяването на България към валутния механизъм ERM II и Европейския банков съюз.

"До няколко седмици ще сме 100% готови за чакалнята на еврозоната. На 70% е готова и последната банка, която не е покрила досега изискванията на ЕЦБ", обяви в сряда (22 април) финансовият министър Владислав Горанов.

Според Горанов всичко ще стане в сроковете, които са договорени с Европейската централна банка, т.е. в следващите няколко седмици може бързо да бъде наваксано пропуснатото време и процесът да бъде завършен успешно. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във