Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН одобри промени в управителните органи на БАЕЗ

Комисията за финансов надзор (КФН) прие промени в управителните органи на Българската агенция за експортно застраховане. Константин Димитров Азов и Галина Петрова Николова са одобрени за членове на Надзорния съвет, а Величка Бойкова Велева - за член на Управителния съвет на дружеството.

Попълненията идват след ситна цедка след като в началото на февруари Българската агенция за експортно застраховане осъмна с ново ръководство. В Съвета на директорите на БАЕЗ ЕАД бяха избрани Илиян Райчев - председател на съвета на директорите; Панайот Филипов - член на съвета на директорите и изпълнителен директор, и Симеон Личев  – член на съвета на директорите. За прокурист на дружеството бе избран Момчил Богданов Ройнев.

Преди това, на 3 октомври м.г. правителството одобри промени в Закона за експортното застраховане. Промените бяха свързани със системата на управление на "БАЕЗ" ЕАД.  Междуведомственият съвет за експортно застраховане (МСЕЗ) отпада и го  заменя  Надзорен съвет на "БАЕЗ" ЕАД. По този начин бе направен преход от едностепенна система на управление (Общо събрание и Съвет на директорите) към двустепенна (Общото събрание, Надзорен и Управителен съвет).

Промените бяха предвидими още в средата на декември 2017 г. На 15 декември 2017 г. в Търговския регистър бяха подадени документи за промяна в състава на съвета на директорите на Българската агенция за експортно застраховане. Преди това с решение на министъра на икономиката от 13.12.2017 г. бяха освободени Бистра Илкова - председател на съвета на директорите, Николай Мишкалов - заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, Пламен Ценков и Мария Мухчиева - членове на съвета.

БАЕЗ е важна финансова институция на държавата. Тя е един от основните й инструменти за подкрепа на експортно-ориентираните компании и българските инвестиции в чужбина. Но освен това Законът за експортното застраховане дава възможност БАЕЗ да застрахова също банкови и небанкови кредити, отпускани на малки и средни предприятия с годишен оборот до 97.5 млн. лв. и средносписъчен брой на персонала до 250 души. Според банкери застрахователните полици на БАЕЗ за сметка на държавата се приемат като първокласно обезпечение и по този начин би могло да бъдат отпускани банкови кредити без никакво друго обезпечение. Няма горна граница за размера на единичен застрахован кредит, а общата експозиция е ограничена единствено до размера на застрахователния капацитет на дружеството, който е около 1 млрд. лева. По този начин определени фирми биха могли да получат необезпечени кредити за стотици милиони левове.

На 3 април тази година правителството одобри коефициент 9,62 по Закона за експортното застраховане за 2019 г.
Конкретният размер на коефициента се определя въз основа на обосновка и се изчислява по методика, посочена в Наредба, при отчитане на: заделената сума съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, прогнозираният премиен приход на "БАЕЗ" ЕАД за дейността по Закона за експортното застраховане, квота на щетимост и средно тарифно число.
Предвидените средства от централния бюджет за експортно застраховане по реда на Закона за експортното застраховане за 2019 г. са 115 млн. лева.

Предходната година средствата бяха в размер на 110 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във