Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН одобри окончателния списък на оценителите

Комисията за финансов надзор одобри и публикува окончателния списък на фирмите, които ще извършват прегледа на качеството на активите на застрахователите и дружествата, които управляват пенсионни фондове.

След отстраняването на одиторско-консултантската група "РСМ България" от конкурса за оценка на качеството на активите 15 застрахователни компании и девет пенсионни фонда трябваше да си изберат нови оценители. Ще припомним, че "РСМ България" бе дисквалифицирана, защото се оказа, че част от международните одитори, които тя бе посочила за членове на своите екипи, в действителност изобщо не са били уведомени, че участват в подобни проверки. След тази констатация КФН предаде събраните по случая материали на прокуратурата.

На дружествата, одитирани от изключената компания, беше даден срок от 2 до 12 септември, в който да си изберат минимум двама нови одитори, които да предложат за одобрение от КФН. След проверка на подадените заявки  комисията одобри следното преразпредение: одиторите от "Кей Пи Ем Джи Румъния" поемат ЗАД "Армеец" и "Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот" заедно с трите пенсионни фонда - универсален, професионален и допълнителен на  "ЦКБ Сила".

"ПрайсУотърхаусКупърс" - освен вече взетите компании, е сключил договори допълнително с три застрахователни дружества и три пенсионноосигурителни фонда на "Алианц".

"Мазарс" ще проверяват четири от застрахователните фирми на "Евроинс" - "Евроинс - здравно осигуряване", "Застрахователно дружество Евроинс", "Застрахователно дружество ЕИГРЕ" и "Евроинс Живот". Те се добавят към списъка на френските одитори в който вече влизаха застрахователните компании "ДалБог Живот и Здраве", "Надежда" и "Сожелайф".

При "Делойт" отиват "БулИнс", "ЛевИнс" и застрахователна компания "Съгласие". Те ще "получат" и "Ейч Ел Би България" след отстраняването на "РСМ България", както и трите пенсионни фонда на "Съгласие". Пълното разпределение на застрахователните компании и пенсионните дружества между одиторите, които ще ги оценяват, може да се види на таблицата.

Прави впечатление че от мащабното мероприятие за оценка на качеството на активите както в банковия, така и в небанковия сектор най-голям удар ще направят френските одитори от "Мазарс". Те почти не присъстваха на нашия пазар и претърпяха неуспех в конкурса да станат консултант на БНБ за прегледа на качеството на активите на банковия сектор. Но за сметка на това получиха правото да проверяват Първа инвестиционна банка, Инвестбанк и Българо-американска кредитна банка и се справиха със задачата, тъй като самата БНБ отчете, че проверките на всички кредитни институции са приключили успешно.

Сега "Мазарс" е сключила договори да оценява седем застрахователя и ако се справи и с тази задача, може да разчитат, че това ще е добра основа за сериозен бизнес у нас. По тази причина е възможно след приключването на проверката на качеството на активите френската одиторска компания да основе свой офис у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във