Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН одобри мениджърски рокади в застрахователни фирми

Пред декември Комисията за финансов надзор разреши няколко промени в мениджмънта на дружества от застрахователния сектор.   

Комисията за финансов надзор е одобрила Йерун ван Лейуън за член на съвета на директорите на

"Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ) -

една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа.

Компанията е фокусирана в предлагането на пълен набор застрахователни продукти  в областите: общо, здравно и животозастраховане. Базираната в София група оперира в девет европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна  и Грузия. ЕИГ развива дейност още в Гърция и Русия. Компанията извършва и нишови застрахователни операции в Испания и Италия.

Николай Станчев е получил одобрение от КФН да бъде член на Управителния съвет и изпълнителен директор на 

"Дженерали Застраховане" АД -   

една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group - един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. 

"Дженерали Застраховане" АД оперира на българския пазар от 2006 година. Дружеството предлага широка гама от застрахователни продукти и корпоративни решения в областта на имущественото застраховане, автомобилното застраховане, здравно застраховане и злополуки. 
Комисията за финансов надзор одобри София Антонова за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на

"Животозастрахователен институт" АД.

Дружеството развива дейност на животозастрахователния пазар. Компанията е с едностепенна система на управление. 
Основен акционер в дружеството е ЗК “Лев инс” АД - един от водещите български застрахователи по общо застраховане. Акционер на “Животозастрахователен институт“ АД е и “Лев Корпорация” АД.

Максим Колев е одобрен от КФН за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на

Гаранционния фонд.

Съветът на Гаранционния фонд се състои от всички застрахователи, които са задължени да правят вноски към него:


  • Всички застрахователи със седалище в България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в България, предлагащи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците, или застраховка по раздел I от приложение № 1;

  • Застрахователите от държави членки, които предлагат задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и/или задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в България при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги.

Управителният съвет на Гаранционния фонд се състои от 7 членове: Максим Колев, Орлин Пенев, Пламен Шинов, Юри Копач, Петър Аврамов, Стефан Стоилков и Милен Марков.

Председател на Управителния съвет е Максим Колев. Изпълнителни директори на Гаранционния фонд са: Максим Колев и Стефан Стоилков.

Стефан Стоилков е избран за изпълнителен директор, който самостоятелно ще осъществява правомощията на Гаранционния фонд и ще го представлява като синдик при несъстоятелност на застраховател или презастраховател.

 

Има промяна в мениджмънта и на една пенсионна компания. 

Комисията за финансов надзор е одобрила Кирил Георгиев за член на Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие“ АД. Той се присъединява към екипа на ПОК "Доверие" през ноември 2009 г. като Директор „Информационни технологии", какъвто е бил и през периода 2004-2006-а.

Най-големият акционер в дружеството е "Ей Ти Би Ай Ейч" ГмбХ (ATBIH GmbH) - Австрия, с дял от 92.58% от акциите с право на глас. ATBIH GmbH е сто процента собственост на австрийския застраховател "Виена Иншурънс Груп" АГ, която по този начин непряко притежава мажоритарния пакет акции на ПОК "Доверие“ АД.

Над 2.2 млн. лв. са изплатените суми на осигурени лица в трите пенсионни  фонда - Универсален, Професионален и Доброволен, управлявани от ПОК "Доверие“ и на техните наследници, за декември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във