Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН не може да принуди застраховател да плати обезщетение

Комисията за финансов надзор (КФН) няма право да принуждава застрахователна компания  да плаща обезщетения. Това коментира застрахователният експерт Цветанка Крумова по повод на спора, който възбуди  решението на „Бул Инс“ да изплати по 10 лева обезщетение на наследници на загиналите при автобусната катастрофа край Своге миналата година.

Компанията оспорва легитимността на превоза и валидността на застраховката „Злополука“ на пострадалите.  Изчаква се съдебното решение за изплащане на цялата сума от 50 хил. лева на пътник. Финансовият регулатор обаче е издал принудителен административен акт, с който задължава застрахователя да направи предварително плащане.

„Този акт е незаконосъобразен и той ще падне в съда, а пък реакцията на дружеството да изпълни по някакъв начин този акт, за да не подлежи на други санкции, тя  според мен не е насочена конкретно към хората, просто тя се превърна в една лоша реклама за тази компания, която ми е трудно да коментирам“, каза Цветанка Крумова. „Комисията за финансов надзор следи за законосъобразност, тя е административен орган, да не забравяме. Когато става въпрос за гражданско-правни отношения съдът е този, който може да предписва определено поведение “, коментира още тя.

Шест  жалби са постъпили в комисията за финансов надзор от близките на общо 7 от загиналите лица при пътния инцидент край гр. Своге през 2018 година. По отношение на две от жалбите спрямо застрахователното дружество ЗД "Бул Инс" АД са приложени принудителни административни мерки (ПАМ) -  да изплатят обезщетения по сключената от тях застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за общински превоз, съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) по повод на отвореното писмо от близките на загиналите в трагичния инцидент. Минималната сума за изплащане по тази застраховка според Кодекса за застраховането е 50 000 лв. за всеки пътник.
"Изплащането на сумата от 10 лв. обезщетение за пътник в катастрофиралото превозно средство е противозаконно, защото законът изрично е предвидил минимална сума от 50 000 лв. за всеки пътник", посочва пък Регулаторът.

Проверката на КФН е установила, че при завеждане на претенциите на наследниците пред "ЗД Бул Инс" АД заедно с писменото искане са представени констативен протокол за пътно-транспортното произшествие (ПТП), препис - извлечение от акт за смърт; удостоверение за наследници; справка от Информационен център към Гаранционния фонд (ГФ) и удостоверение за банкова сметка. Относно изискването за документ, който да доказва, че пострадалите са били пътници, трябва да се посочи, че в констативния протокол за ПТП се съдържа подробен списък на пътниците в автобуса. В тази връзка документите, представени заедно със завеждане на претенциите, напълно установяват основанието за изплащане на застрахователното обезщетение, се казва в позицията на Комисията.

Застрахователната компания с писмо с изх. № НЦ-7969 от 09.11.2018 г. е поискала от Национална следствена служба (НСС) отговор дали е установено наличието на алкохол и упойващи вещества в кръвта на водача на автобуса, дали  автобуса притежава съответния  лиценз – Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на пътници, и дали са изпълнени изискванията за случаен превоз на пътници.

Застрахователната компания отказва  изплщането на обезщетение, защото смята , че няма доказателства , че в случаая е  извършен обществен превоз.

Експертите от  КФН обаче са категорични, че според  чл. 106, ал. 5 от Кодекса за застраховането (КЗ) не се допуска изискване на доказателства, за които може да се направи разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждането й. Поисканите от НСС документи нямат пряко отношение за установяване на основанието на претенциите, а биха имали значение единствено за възникването на правото на регрес на застрахователя. Ето защо, освен неморално, е и незаконно да се отказва изплащането на застрахователно обезщетение поради това, че НСС не е отговорила на запитването, а представените документи са установили основанието на претенциите, заключава   КФН.
Освен изброените  по-горе доводи и с оглед на  обществените  отношения, които защитава задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, изключените от покритие рискове са детайлно уредени в чл. 475 от КЗ.  От Надзора посочват още, че е недопустимо разширяване на законоустановените, изключени от покритие рискове, защото обратното би обезсмислило целта й -   да обезщети най-ценното - живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
Наложените от Комисията за финансов надзор  към  "ЗД Бул Инс" АД принудителни  административни мерки са обжалвани от застрахователното дружество пред административния съд в София Област, като застрахователят е поискал съдът да спре предварителното изпълнение на мерките.
По останалите 4 жалби са открити производства за прилагане на принудително административни мерки и  предстои да бъдат издадени решения в рамките на следващата седмица.

Припомняме, че на 20 май т.г. наследниците на загиналите в катастрофата край Своге през август 2018 г. излязоха с отворено писмо до премиера, до  омбудсмана и до председателя на КФН. Те се оплакаха, че след представяне на всички необходими по закон документи за изплащане на застраховка "Злополука на пътниците" след 8 месеца застрахователната компания е превела по 10 лв. на трима от наследниците на загиналите. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във