Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН назначи квестори на инвестиционния посредник "Позитива" АД

Комисията за финансов надзор (КФН) назначи за квестори на инвестиционен посредник "Позитива" АД Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Полинчев. Срокът на квестурата е три месеца от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка.

С решение на регулатора от 24 март 2017 г. на основание чл. 118, ал. 1, т. 6 и т. 10 във вр. с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. "а" от Закона за пазарите на финансови инструменти КФН издаде временна забрана Валентин Янчев Андонов, Александра Николаева Георгиева и Натали Стефанова Андреева да изпълняват функциите си на членове на Съвета на директорите на инвестиционния посредник, както и временна забрана Валентин Янчев Андонов и Александра Николаева Георгиева да управляват и представляват дружеството.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във