Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН изтипоса посредниците-менте

Бойко Атанасов - председател на КФН

В Комисията за финансов надзор (КФН) постъпват множество жалби, сигнали и запитвания, свързани с онлайн платформи за търговия с финансови инструменти. Подадените жалби от физически лица (предимно чуждестранни граждани) съдържат твърдения за загуба на значителни суми. Ето защо на свое заседание през тази седмица комисията оповести списък на интернет страници, чрез които се предлагат инвестиционни услуги от лица, които нямат право да ги предоставят в нашата страна. Става дума за:

https://www.brokerz.com

www.olssoncapital.com

https://www.pbncapital.com/

www.alphabetfx.com

www.afh.bg

https://aba.marketing

www.nextcoinmarket.com

www.arotrade.com

www.legalcfd.com

https://en.utrader.com/

https://www.fxnobels.io/

www.ptbanc.com

www.finmaxbo.com

www.finmaxcfd.com

www.profit-trade.com 

https://www.crypto.com/en/ 

https://www.trader.online/

www.olympusmarkets.com 

https://www.jpm-invest.com/ru/ 

https://www.umarkets.com/ 

https://swissinv24.com/ 

www.marketscfd.net 

www.wellingtoninv.com

www.cryptofg.com 

www.cfds100.com 

www.payboutique.com 

www.infinitrade.com 

https://www.finarix.com/

https://sternmarkets.com 

https://investingcapital.com/

www.finixcapital.com 

www.omegafx.io 

https://www.royalcbank.com

Според Закона за пазарите на финансови инструменти, такива решения на комисията се оповестяват в деня на приемането им (в конкретния случай 17.09.2019-а). Лицата, за които те се отнасят, се смятат за уведомени в деня на публикуването им и са длъжни да преустановят неправомерната си дейност. Ако в тридневен срок не направят това, комисията подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да спрат достъпа до техните страници.

Впрочем, извършена бе проверка на дружествата, които според КФН нямат право да действат като инвестиционен посредник  у нас. В резултат беше изготвен списък, съдържащ достъпни от територията на  България интернет страници, от съдържанието на които е видно, че предлагат инвестиционни услуги в нарушение на българското законодателство. Голяма част от собствениците им са чуждестранни юридически лица,  регистрирани и установени в офшорни зони, като под различна форма дадените интернет платформи правят аналогия с опериране, собственост, банкови сметки или друг белег от нашата страна. Установено беше също, че дружествата, собственици или управляващи въпросните интернет страниците, не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за тях комисията е получила нотификации от друг национален компетентен орган на държава членка на ЕС.

Списък с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от КФН за предоставяне на услуги и извършване на инвестиционни дейности, и с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от надзорен орган на държава членка на общността, установен в България чрез клон, може да се види на интернет адрес http://212.122.187.59/public/index.php?lang=bg.

Отделно са налични и списъци с всички инвестиционни посредници, лицензирани от надзорен орган на държава членка на ЕС, за които в КФН са получени нотификации за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности. Адресът е https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/.

Решението на КФН от 17 септември може да бъде обжалвано пред Административен съд - София Област в 14-дневен срок. Обжалването обаче не спира неговото изпълнение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във