Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН иска от "Тексимбанк" още информация за публичното предлагане на облигации

Комисията за финансов надзор ( КФН) ще изпрати писмо до "Тексимбанк" АД, София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации, съобщиха от регулатора. 

В началото на февруари от "Тексимбанк" дойде новината, че на свое заседание управителният й съвет е взел решение за издаване на 22 000 обикновени поименни необезпечени конвертируеми корпоративни облигации с единична емисионна стойност 1000 лева. Емисионният заем ще се връща след седем години при фиксиран годишен лихвен процент  от 2.2 на сто. Тези дългови книжа ще бъдат публично предложени след одобрението на Комисията за финансов надзор, уточниха от кредитната институция.

"Тексимбанк" е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предотавяне на кредити или друго финансиране.

"Тексимбанк" е с двустепенна система на управление. Оперативното управление е в ръцете на Иглика Логофетова - председател на Управителиня съвет, Ивайло Дончев - заместник-председател и изпълнителен директор, Мария Видолова - изпълнителен директор, Темелко Стойчев - изпълнителен директор, и Димитър Жилев - член.

Facebook logo
Бъдете с нас и във