Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КФН иска още информация от "Съгласие"

Комисията за финансов надзор иска допълнителна информация от застрахователно дружество "Съгласие" ЕАД относно намерението му да придобие капитала на "Токуда Здравно застраховане" ЕАД. Това става ясно от решение на регулатора от 18 май.

В началото на март стана ясно,че застрахователното дружество "Съгласие", представлявано от председателя на съвета на директорите Милен Марков, планира да придобие 100% от капитала на "Токуда здравно застраховане".

Според източници на "БАНКЕРЪ" вече е подписан предварителен договор за сделката, който ще влезе в сила след одобрението на КФН (крайният срок за произнасяне по заявлението е 27 юни 2017-а).

Идеята е "Токуда здравно застраховане" да стане дъщерно дружество на "Съгласие". Но ако това се случи, "Съгласие" ще се превърне в група, която на свой ред ще подлежи на допълнителна отчетност пред КФН. При това положение няма да е чудно след време "Съгласие" да погълне активите на здравния застраховател, за да избегне подобен прекомерен контрол.  

Застрахователното дружество "Съгласие" е преименуваният Здравноосигурителен фонд "Съгласие", създаден от вливането на две здравноосигурителни дружества - Здравноосигурителна компания "ЦКБ-Здраве" и Здравноосигурителен фонд  "Хипократ".

В края на миналата година застрахователят е реализал брутен премиен приход от общо застраховане от 464 хил. лева. По-голямата част от тях - 397 хил. лв., са приход от здравни застраховки.

Прегледите на балансите на дружеството показаха, че капиталът на "Съгласие" възлиза на 7.686 млн. лв. (след корекции). Заради приложените мерки за съответствие, с които бяха изчистени разминаванията, възникнали от различните методики, с които работят оценителите, собствените средства на компанията и капиталовото й покритие бяха увеличени със 148 хил. лв. при 7.538 млн. лв. до момента. Така покритието на капиталовото изискване за платежоспособност на компанията бе повишено от 143 на 145 процента. Повишение имаше и при покритието на  минималните капиталови изисквания - от 101 на 103 на сто.  

Обектът на предстоящата покупка  - "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД, в момента е собственост на японската "Токушукай Инкорпорейтид". Здравният застраховател с пазарен дял от 0.2% е реализирал в края на миналата година брутен премиен приход от  2.719 млн. лева. Компанията остава извън обхвата на Платежоспособност II и работи по изискванията на Платежоспособност I.

Преди процедурите за съгласуваност собствените средства на "Токуда здравно застраховане" са възлизали на 5.122 млн. лв., а след тях - на 4.902 млн. лева. Понижило се е и покритието на изискванията за платежоспособност - от 111 на 107% след корекциите.  

Напомняме, че в средата на миналата година здравният холдинг Acibadem, който придоби "Токуда болница София", отправи оферта за покупката на здравния фонд "Токуда здравно застраховане", но не се стигна до сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във