Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН и НАП ще си обменят документи онлайн

Бойко Атанасов и Галя Димитрова.

Ръководителите на Комисията за финансов надзор и на Националната агенция за приходите Бойко Атанасов и Галя Димитрова подписаха Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между двете институции.

Целта е бърз обмен на информация по електронен път между двете институции. Обменът на становища във връзка с тълкуването и прилагането на нормативни разпоредби ще доведе до подобряване на дейността на двете институции по прилагане на правната рамка и усъвършенстване на надзорните практики. Споразумението предвижда още механизми за оказване на взаимна експертна помощ, както и възможността за провеждане на съвместни обучения. Регулаторът директно ще получава информация от приходната администрация, включително данни за декларирани и внесени суми, трудови договори, задължения и данни от принудително събиране.

"Подписаното споразумение е стъпка към реализиране на представената от мен пред Народното събрание Стратегия за развитие на КФН. Целта ни е посредством ефективен диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието и обмена на информация с тях да имаме още по-ефективно работеща Комисия за финансов надзор", каза Бойко Атанасов.

Според Галя Димитрова чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-отчетната информация, предоставяна в КФН, с информацията, налична в информационните масиви на НАП, включително по отношение на размера на декларираните задължения за данъци, което в крайна сметка ще направи дейността на двете ведомства по-ефективна.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във