Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН е готова с алтернативи за системата „Бонус-малус“

При изграждането на  системата „Бонус-малус“ е наблегнато върху ефективността  на модела, на приложимостта й към реалните условия в България и към стимулиране на отговорното  поведение на водачите  на пътя чрез  бонуси по отношение на цената на застраховка “Гражданска отговорност” за добросъвестните водачи и собственици на автомобили. Системата включва и увеличаване на премията по „Гражданска отговорност“ -  начисляване на малус за рисковите водачи на пътя, които извършват пътни нарушения.

Това съобщение излезе на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, която повече от половин година мълча по темата, след като предишния й проект беше отхвърлен под обществен натиск миналата есен. Целта на системата „Бонус-малус“ е да  коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, което  ще подобри пътната безопасност, а оттам ще доведе и до намаляване на броя на смъртните случаи и на телесните наранявания, обясняват надзорниците.

Системата „Бонус-малус“ поставя акцент върху пряката връзка между поведението на пътя и риска. Това ще е стимул за добросъвестните водачи, на които ще им се намали  застрахователната премия по застраховка „Гражданска отговорност“, а рисковите водачи ще заплащат по-висока застрахователна премия, поради рисковото им поведение.

Експертите от Комисията за финансов надзор (КФН) приключиха работата си по изграждане на алтернативи на предишния модел на системата „Бонус-малус“. Работната група по системата „Бонус-малус“ беше назначена на 23.05.2019 г. със Заповед № З-178 на Председателя на КФН и вече представи алтернативите на системата на членовете на междуведомствената група. Предложенията бяха изготвени на база  на точни изчисления за бъдещото влияние на системата както върху гражданите и юридическите лица, така и върху застрахователите. Включени са показатели за устойчивост и ефективност на системата, като всичко това е съобразено и с  коментарите на обществото по повод на модела, представен  през 2018 г. модел.
Работната група на КФН и разработените от нея предложения се реализираха под ръководство на новия председател на Комисията – г-н Бойко Атанасов и на новия заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – г-жа Илиана Христова.
Проектът за наредба по чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането и решението как да изглежда  финалния  модел на системата „Бонус-малус“ се взима от три институции: Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и след като са взети предвид становищата  от Гаранционния фонд. Новосъздадената Държавната агенция за пътна безопасност (ДАПБ) беше официално поканена от КФН да се включи в  обсъждането на предложенията.
Ръководството на КФН ще  предложи финалния вариант за обсъждане от  граждани, от юридически лица, правителствени и неправителствени организации, застрахователи и Асоциацията на българските застрахователи, медии и други до края на лятото на 2019 г.
След общественото обсъждане,  в комуникационния план на КФН  е предвиден  и период за оптимизация на системата на базата на  получените предложения и препоръки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във