Банкеръ Daily

Финансов дневник

„KBC Груп“ има план за намаление на въздействието върху околната среда до 2050 г.

Теодор Маринов, изпълнителен директор в ОББ и лидер на програмата за „Устойчиво финансиране“, сподели одобрените от „KBC Груп“ в България планове за различни зелени политики по време на проведена кръгла маса за устойчиви финанси и енергетика Accelerate Green.

Плановете са за намаление с 30% на интензитета на финансираните въглеродните емисии от производство на електрическа енергия. Теодор Маринов отбеляза, че от банката искат да се намалят емисиите, но заедно с това страната ни трабяв ада остане производител на енергия. Все пак България е нетен износител на електроенергия и играе значителна роля на пазарите на съседните ни страни, без Турция.

Предвижда се и с 40% да се намалят  ипотечни кредити, които са за проекти с висок въглероден отпечатък , както  и с 30% на емисиите за изминал километраж от купените с финансиране от ОББ на лизингови автомобили.

Теодор Маринов съобщи, че целите ще бъдат заложени в общия план на „KBC Груп“ за намаление на въздействието върху околната среда до 2050 година.

В изказването си той подчерта необходимите предпоставки за реализирането на тези и сходни на тях цели за целия български финансов сектор. От особена важност е банките съвместно с държавната администрация да намерят работещи решения относно стимулиране на сключването на дългосрочни договори за изкупуване на произведена енергия, енергийно сертифициране на остарелия сграден фонд и ефективни решения за поощряване на подмяната на остарелия автомобилен парк. Иначе ще си останем най-замърсяващата икономика.

На кръглата маса за устойчиви финанси и енергетика Accelerate Green бяха дискутирани и темите за зеленото финансиране в контекста на одобрения План за възстановяване и устойчивост на България.

Представители на бизнеса, правителството, Комисията за финансов надзор, Фонда на фондовете, НПО и браншовите организации, академичната общност и водещи световни консултантски компании обсъдиха достъп и обмен на водещи know-how политики и практики обсъдиха също и заложените в Плана проучвания на нови технологии свързани със съхранението на електроенергия и производството й от геотермални източници.

Вицепремиерите Асен Василев и Борислав Сандов пък дефинираха с аудиторията широко представителство на всички заинтересовани страни в процеса на зелената икономическа трансформация на България.

В заключение организаторите на събитието от „Българска фондова борса“ обявиха, че първият зелен индекс за българския капиталов пазар ще бъде готов до края на 2022 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във