Банкеръ Daily

Финансов дневник

Карина Караиванова: Българският капиталов пазар страда от сериозни системни пороци

Развитието на капиталовия пазар е основен ангажимент, който поех пред парламента при избирането ми за председател на Комисията за финансов надзор (КФН), коментира председателят на институцията Карина Караиванова за тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България.

"Адекватното състояние на фондовата борса за мен не е самоцел - добрият капиталов пазар води до преки икономически ефекти: повишаване на БВП, осигуряване на допълнителни приходи в бюджета, привличане на местни и чужди капиталови ресурси", казва тя.

Ръстът на пазарната капитализация с 10 процентни пункта спрямо БВП увеличава БВП на глава от населението с 2500 долара, сочат анализите на Световната банка. Изводът е универсален, за която и да е страна от света. За съжаление, пазарната капитализация на БФБ е около 12% от БВП, за разлика от развитите европейски държави, където е 60- 100%, да не говорим за САЩ и Великобритания, където е 120%. Българският капиталов пазар страда от сериозни системни пороци - ниска ликвидност, липса на атрактивни инструменти и интересни компании за инвестиране, непривлекателен е за институционалните инвеститори, а чуждестранните го напуснаха, посочи Карина Караиванова.

Според нея в момента българската фондова борса не представлява за бизнеса онази жизненоважна алтернатива на финансирането чрез банкови кредити. Релацията между банковия и небанковия сегмент е в известна степен противоречива. Развитието на единия ще доведе до развитие на другия и то не само, защото всяка търговска банка е и инвестиционен посредник, а защото привличането на инвестиции чрез капиталовия пазар ще спомогне и за увеличаване на банковото кредитиране. Практика е банките да осигуряват допълнително финансиране в размер на 2-3 пъти повече от привлечения капитал.

"Единственото решение за съвземането и развитието на капиталовия пазар е провеждането на адекватна, последователна и консенсусна политика, не само от страна на държавата, а от всички заинтересовани страни – инвестиционни посредници, емитенти, бизнес. Изключително обнадеждаващ факт в тази насока е създаването на Съвета за развитие на капиталовия пазар в края на миналата година, който за първи път обедини всички участници на този пазар – всички асоциации от небанковата финансова сфера, както и Асоциацията на банките в България, БФБ, Централен депозитар и Комисия за финансов надзор. Това е изключителен успех, защото за първи път имаме наличие на единна воля от всички участници на този пазар", казва тя. По думите й решенията в този съвет се вземат с консенсус, което дава абсолютна сигурност, че всяко мнение ще бъде отчетено, предвидени са конкретни срокове за реализирането на всяка една от посочените мерки в одобрената от Съвета Стратегия за развитие на капиталовия пазар.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във