Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Караниколов ще надзирава златото и диамантите

Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия, направени от тях. Това предвиждат промени във Валутния закон, предложени за обществено обсъждане от Министерството на финансите. 

Измененията се отнасят за  минни компании, бижутерии и златарски ателиета, за заложни къщи и други търговци, които работят с благородни метали и скъпоценни камъни. В момента в регистъра на финансовото ведомство фигурират 6251 лица, но  ежегодно се вписват средно по още 400 нови търговци.  

Според сега действащото законодателство (чл.13, ал.1 от Валутния закон) Министерството на финансите извършва регистрацията и издава удостоверения на лицата, които добиват и търгуват с благородни метали и скъпоценни камъни. Дейността е остатък от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато ведомството е упражнявало цялостен валутен контрол в страната. Променените икономически отношения след 1990 г. изискват преосмисляне на регулаторните политики и съобразяването им със съвременните тенденции за развитие на съответната област, мотивират се вносителите.

Секторът на производството и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни е значително повлиян от съвременните технологии за обработка и търговия, което налага цялостно преосмисляне на регулаторната рамка, пише още в коментара на ведомството.  

Промяната се налага, защото функциите на Министерството на финансите са съсредоточени основно в областта на планирането и управлението на публични средства, които са далеч от провеждането на държавната политика и регулация на търговията с благородни метали и скъпоценни камъни. Идеята на прехвърлянето на контрола над този сектор е по-адекватното му регулиране, а също и привеждането на регулациите за защита на потребителите в съответствие със съвременните тенденции в търговията с благородни метали и скъпоценни камъни.

Тъй като от 26 януари 2016 г. България вече не е в списъка на органите на Европейския съюз, които имат право да заверяват сертификати по Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (чиято цел е да ограничи търговията с "кървави диаманти" от зони на конфликт), промените предвиждат отмяна на потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти по въпросната схема.

С измененията Министерството на икономиката се задължава да провежда и координира държавната политика за защита на потребителите на скъпоценните метали и камъни. Надзорът над сектора също преминава във функциите на икономическия министър Емил Караниколов.

Според частичната оценка за въздействие на новите текстове на този етап таксите за търговците няма да се променят, тъй като реално единствено се прехвърля дейността от една в друга администрация. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във