Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАПИТАЛЪТ НА БОРИКА ЩЕ СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ

Банките акционери на Борика ще трябва да преразгледат размера на дяловете си в капитала на националния картов оператор. Това се налага не само поради изключително динамичния пазар на дебитни и кредитни карти, но и поради постоянно растящите обеми на операциите с тях. Според приетия от общото събрание на Борика нов устав на дружеството - на 14 юни 2005 г., акционерните дялове на участващите в него 25 банки се определят на базата на броя на банкоматите и ПОС-терминалите им, както и от броя на транзакциите, минаващи през тях. На тази база бяха разпределени 63.56% от капитала на Борика, като най-големите пакети акции - по 6.6%, получиха Банка ДСК, Първа инвестиционна банка и ОББ.За изминалите четири месеца - от 14 юни до 14 октомври 2005 г., на картовия пазар са настъпили сериозни промени не само в броя на банкоматите и в обема на транзакциите, но и в начина на отчитането им от Борика. Причината е че, картовите центрове на две институции - ОББ и ДЗИ Банк, вече работят. И операциите, които се извършват с издадените от тях карти през собствените им устройства за теглене на пари и ПОС-терминали, не се отчитат от Борика. Националния оператор отразява само трансферите - т. нар. суичове, извършвани с карти на други банки през устройствата на двете кредитни институции или с техни карти през банкоматите и терминалите на други банки. Разбира се, всички тези специфични операции би трябвало да се вземат предвид при новото изчисляване на акционерните дялове в Борика. Предстоящото сливане на Ейч Ви Би Банк Биохим с ХЕБРОСБАНК, което се очаква да стане през 2006 г., също ще се отрази в разпределението на капитала на националния картов оператор. В момента Ейч Ви Би Банк Биохим притежава 4.74% от акциите на Борика, а ХЕБРОСБАНК - 3.84 процента. Аритметичният сбор на тези два дяла сочи, че консолидираната банка ще притежава 8.54% от капитала на Борика. Този дял обаче няма да отразява реалните позиции на обединената кредитна институция на картовия пазар, защото нейните банкомати, ПОС-терминали и обемът на транзакциите през тях ще са по-малко на брой от тези на Банк ДСК, ПИБ или ОББ. По тази причина няма да е логично институцията, създадена от сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК, да притежава по-голям дял в капитала на Борика от този на една от трите банки с по 6.6% от акциите на националния картов оператор.Всички тези въпроси ще трябва да бъдат решени на извънредното общо събрание на националния картов оператор, което още не е насрочено, но ще се проведе до края на 2005 година. Вероятно дотогава ще стане ясно дали през 2006 г. акционерите на Борика ще бъдат принудени още един път да преразпределят акционерното участие помежду си - този път, заради очакваното поглъщане на германската Ейч Ви Би от италианската УниКредито. В случай че то се състои, ефектът му у нас ще доведе до обединението между дъщерните им банки - БУЛБАНК и институцията, която ще възникне след сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК.До края на 2005 г. съветът на директорите на Борика, в който освен подуправителя на БНБ Димитър Костов и изпълнителния директор Александър Матрозов, влизат и представителите на още пет търговски банки, ще трябва да одобри инвестиционната програма на дружеството. В нея ще бъдат записани разходите, които то трябва да направи за обновяване на информационната система на Борика и на софтуера на банкоматите и ПОС-терминалите, така че те да могат да обслужват новото поколение кредитни и дебитни карти, снабдени със специален чип - т-нар. EMV-технология.

Facebook logo
Бъдете с нас и във