Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАПИТАЛОВАТА ПРИМКА ОКОЛО БАНКИТЕ СЕ ЗАТЯГА

Ако трябва да се използват ключови думи, за да се дефинира дейността на банките през отиващата си 2004 г., най-вероятно те ще са кредитна агресия и ограничения. Засега не е ясно дали през 2005 г. агресивната им политика ще се запази, но със сигурност ограниченията върху тях ще бъдат засилени. Причината за това е новата Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност, която УС на Централната банка ще приеме до края на годината.Според нея, банките не само ще бъдат принудени да отчитат още един допълнителен риск - пазарния, но и ще са длъжни да затегнат допълнително изискванията по кредитите, и то по онези, които в момента се разрастват най-бързо - ипотечните. Прогнозите са, че за 2004 г. те ще отбележат над 100% ръст, а общата им номинална стойност ще надхвърли 1 млрд. лева. Напълно разбираемо е защо банките акцентират върху този вид кредити. Обяснението е, че според сегашната Наредба №8 те са единствените заеми, които се оценяват с 50% риск, докато останалите - със 100 процента. При това положение при един и същ капитал банката може да отпусне два пъти повече жилищни заеми в сравнение с потребителските или фирмените кредити.Според някои банкери обаче в новата Наредба №8 е предвиден текст, който казва, че жилищните кредити ще бъдат оценявани с 50% риск само ако размерът им е до 70% от оценката на имота, с който са обезпечени. А повечето банки отпускат заеми за покупка на жилища, които са между 75% и 80% от оценката на ипотеката. И ако с наредбата се въведе 70-процентното ограничение, то ще доведе до понижаване на капиталовата им адекватност. За да компенсират този негативен ефект, кредитните институции ще бъдат принудени да ограничат средствата, които заделят за кредитиране, и да инвестират част от спестените пари в активи с по-ниска степен на риск, държавни ценни книжа и депозити в други финансови институции.Банките, които всеки ден търгуват с ценни книжа, чиято обща стойност надвишава 40 млн. лв., също ще отчитат по-голям риск, тъй като към кредитния и валутния ще се прибави и пазарният. Поради това те също ще бъдат принудени да ограничат средствата за кредитиране и да насочат част от тях към по-високоликвидни инструменти.При обсъждането на Наредба №8 на БНБ представители на Асоциацията на търговските банки са поискали от БНБ да намали размера на задължителния минимален коефициент за капиталова адекватност от 12% на 8%, колкото е той в Европейския съюз. Един от аргументите на АТБ е, че през юли 1997 г. БНБ реши да въведе по-високия размер - от 12%, мотивирайки се с факта, че Наредба №8 не отчита всички видове риск - в частност пазарния, регламентирани в действащото споразумение за капиталова адекватност Базел I. В писмо до Централната банка асоциацията е посочила, че след като с новата Наредба №8 се въвежда отчитането на пазарния риск, би трябвало минималната капиталова адекватност да бъде приведена към европейския стандарт - от 8 процента.Самите банкери обаче не вярват, че БНБ ще удовлетвори искането им за по-ниска капиталова адекватност, тъй като подобно решение ще даде нов тласък за увеличаване на кредитната експанзия. А по настояване на Международния валутен фонд БНБ следва политика на въвеждане на все по-сурови мерки с цел да се ограничи ръстът на заемите. По тази причина шефовете на повечето банки още отсега правят изчисления какви средства ще могат да заделят за кредитиране през следващата година, така че да изпълнят изискванията на променената Наредба №8, която се очаква да влезе в сила от средата на 2005-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във