Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАНДИДАТ-КУПУВАЧИТЕ НА ЦКБ ЧАКАТ БЛАГОСЛОВИЯ ОТ БНБ

Химимпорт и РОСЕКСИМБАНК са поискали от БНБ предварително разрешение да притежават определен пакет акции от Централна кооперативна банка. Химимпорт моли да й бъде разрешено да контролира 42.7% от капитала на ЦКБ, а РОСЕКСИМБАНК е поискала благословия да стане собственик на 32.8% от акциите на кооперативната кредитна институция.Химимпорт и РОСЕКСИМБАНК смятат да участват на 23 ноември 2001 г. в търга с тайно наддаване, на който Банковата консолидационна компания ще продаде своя акционерен пакет от ЦКБ, равняващ се на 32.8 процента. Минималната цена, която БКК е определила за него, е 6 млн. лева. Преди да подадат оферти обаче, кандидат-купувачите трябва да получат условно разрешение от БНБ, че могат да притежават пакета акции, за който ще се състезават на търга. Химимпорт е поискал БНБ да му даде право да стане собственик на по-голям пакет акции, тъй като чрез дъщерните си дружества фирмата вече притежава 9.9% от капитала на ЦКБ.Третият евентуален участник в търга - ЕВРОБАНК, вече е получил разрешение от БНБ да притежава над 50% от капитала на кооперативната банка. Разбира се, преди това да стане факт, купувачът трябва да изпълни две условия - да спечели търга на 23 ноември, а след това да увеличи капитала си с 3.5 млн. лева. Като тази вноска трябва да бъде направена от словашкия фонд Истрокапитал. Фондът притежава 99.9% от Еврокапитал БГ, който е собственик на 85.35% от капитала на ЕВРОБАНК.Подобни условия БНБ вероятно ще постави и на Химимпорт, и на РОСЕКСИМБАНК. Управляваната от Емил Кюлев банка вече се подготвя за това и е насрочила за 17 декември 2001 г. общо събрание на акционерите, на което ще бъде предложено капиталът й да се увеличи до 40 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във