Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Калин Христов: Няма пряк път към ниските лихви

"Паричната политика може да влияе върху на колебанието на лихвите, но тя не може да влияе на дългосрочното им ниво. Лихвите в една икономика се определят дългосрочно от нейната структура, т.е. нивото на капитал в нея и от нейната стабилност. Колкото по неразвита е една икономика, дефинитивно тя трябва да има по-високи лихвени проценти. Ние като структура на икономиката трябва да имаме по-високи лихвени проценти". Това заяви подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Калин Христов по време на конференцията "Делойт за нагласите на финансовите директори".

"Ако нещо сме научили от кризата в еврозоната, това е че не може за продължителен период от време една икономика с нисък риск да плаща същата цена на кредита, като в страна с по-висок риск", каза той. Според подуправителя на БНБ един такъв механизъм генерира единствено балони. "Няма пряк път", коментира още Христов във връзка със схващането, че ако България членува в еврозоната или банковия съюз лихвените нива ще спаднат.

"В българската икономика всъщност няма голямо значение дали вътрешното потребление ще нарасне с 0.5% или с 0.7%, дали БВП ще се увеличи с 1.5% или с 1.7 на сто. Важно е какви са изходните условия и какво искаме да постигнем. Въпросът за това как се развива една икономика, е много различен от въпроса за това как расте, тъй като икономиките, когато се развиват, преминават през различни цикли. Христов допълни още, че е важна ролята на отделните сектори и по-конкретно на финансовия сектор.

"Нивото на капитал в нашата икономика е ниско. Това, което има значение за една икономика са стимулите за частния сектор. "В страни, които са бедни, с ниско ниво на капитал и нисък БВП на глава на населението, е важно устройството на данъчната система, така че да насърчава хората да спестяват и да могат тези спестявания да бъдат източник на инвестиции."

"В банковия сектор има висока свръхликвидност, но при наличието на инвестиции, тя ще спадне много бързо. Състоянието й сега създава предпоставки за внасяне на капитал в бъдеще, в дългосрочен план", коментира още подупрявителят на БНБ за ликвидността на банковия сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във