Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какво е производството на енергийните продукти в България през април?

През април 2019 г. спрямо март 2019 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси - с 37.5%, безоловен бензин - с 91.9%, и дизелово гориво - с 52.3%, сочат данни на Националния статистически институт. В сравнение с март 2019 г., когато се наблюдава намалено производство на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво заради планов ремонт на мощности, производството през април 2019 г. достига до обичайните си месечни обеми. През същия период намалява производството на твърди горива - с 10.8%, природен газ - с 33.3%, и електроенергия - с 8.5%.

През април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на твърди горива - с 19%; електроенергия - с 19.9%. Наблюдава се значително отклонение в производството на пропан-бутанови смеси, безоловен бензин и дизелово гориво през април 2019 г. спрямо същия месец на предходната година, дължащо се на ограниченото производство на горива през април 2018 г. поради планов ремонт на мощности.

Нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 5.4% през април 2019 г. спрямо март 2019 г., безоловен бензин - с 22.5%, и дизелово гориво - с 8%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 12.4%, природен газ - с 13.8%, и електроенергия - с 8.4%. 

На годишна база нарастват доставките на твърди горива - със 17.6%, безоловен бензин - с 14.0%, дизелово гориво - с 12.2%, природен газ - с 24.4%, електроенергия - с 20.6%, а доставките на пропан-бутанови смеси намаляват с 4.9%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във