Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какви средни такси ни начисляват банките?

Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.

Напомняме, че банките прилагат приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции най-късно от 1 август 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във