Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какви са заплатите в КФН?

Председателят на Комисията за финансов надзор (в момента длъжността изпълнява Карина Караиванова) ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 13 146 лева. Заплатите на заместник-председателите на Комисията (в момента това са - Бойко Атанасов, Ралица Агайн - Гури и Диана Йорданова) ще бъдат в размер на 12 003 лева. Информацията разпространиха от регулаторния орган във връзка с поет от председателя му ангажимент да оповести новите възнаграждения на ръководството и служителите на комисията след промяната в Закона за КФН. 

Членът на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица (длъжността е поета от Владимир Савов) ще получава 11 432 лева.

В момента в КФН работят 193-ма служители без ръководството на комисията, а незаетите бройки са 57.

След промените в специализираната администрация средното възнаграждение на директориите на дирекции ще възлиза на 5133 лева. Актюерите, на които ще се разчита да вдигнат ефективността на застрахователния надзор, ще получават средно по 4 500 лева, след като такива бъдат наети от комисията. Средното основно възнаграждение на главните експерти е определено на 2893 лева, на старшите експерти - на 1989 лева, а младшите експерти ще получават 1472 лева.

Възнагражденията в КФН са определени чрез Вътрешни правила за работна заплата, публикувани на сайта на комисията.

Напомняме, че промените в закона за КФН осигуриха бюджетната обезпеченост на надзорния орган и регламентираха мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и Световната банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във