Банкеръ Daily

Финансов дневник

Какви са правата ни при извършване на плащания в Европа?

Когато се намираме в ЕС, неговите правила определят основните ни права при откриване на банкова сметка, извършване на паричен превод, вземане на заем или покупка на застрахователни продукти. Благодарение на тези правила електронните плащания стават по-евтини, по-лесни и по-сигурни.

Можем да извършваме плащания в цяла Европа (ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) толкова лесно и сигурно, колкото и в нашата страна.ƒ Търговците не могат повече да начисляват допълнителни разходи, когато плащаме с карта, издадена в ЕС.ƒ Правилата обхващат всички видове електронни плащания (напр. кредитни преводи, директни дебити, плащания с карти и т.н.).ƒ

Всеки, който пребивава законно в Европа, има право на банкова сметка за извършване на електронни плащания („платежна сметка“). Банките, които се намират в страни от ЕС извън еврозоната, също трябва да прилагат това правило, като не могат да искат от вас да заплатите по-висока такса за плащане в евро към/в друга страна от ЕС, отколкото е таксата за национални плащания в национална валута. За това съобщава Европейската комисия в своята брошура на тема „Вашите права при извършване на плащания в Европа“, публикувана и на интернет страницата на БНБ.

Брошурата съдържа практическа информация в помощ на потребителите, свързана основно със сигурността и таксите при изпълнение на платежни операции, както и с новите видове платежни услуги – по предоставяне на информация за сметка и по иницииране на плащане.

Електронни плащания, достъпни за всички

Всеки потребител, който пребивава законно в ЕС, има право да ползва — безплатно или срещу приемлива такса, основна платежна сметка (т.е. сметка по дебитна карта, позволяваща теглене на пари в брой, депозиране на средства, както и нареждане и получаване на плащания). Когато плащате за нещо в ЕС с кредитна или дебитна карта, търговците и банките не могат да ви начисляват допълнителна такса само защото използвате определена карта. Това правило се прилага за всички покупки с карта (в магазини и по интернет) във вашата страна или в друга страна от ЕС. Ако плащате в различна от евро валута на държава от ЕС, издателят на вашата карта може да ви начисли такса за обмен на валута, когато използвате картата в друга страна.

Таксите за преводи в евро между страните от еврозоната и тези, които не използват общата валута, поевтиняха от 15 декември тази година, когато в сила влезе нова регулация за банковите такси. Трансграничните плащания в евро вече струват колкото вътрешните плащания в националната валута. Дали във вашата, или в друга държава членка - таксата за теглене на пари в брой в евро извън мрежата от терминални устройства на вашата банка следва да бъде еднаква.

Повече сигурност, по-добра защита

От септември 2019 г. нашите електронни плащания вече са по-сигурни благодарение на задълбоченото установяване на идентичността на клиента. Това става чрез комбинация от различни фактори за удостоверяване на идентичността, например ПИН и вашия пръстов отпечатък.

Вашата отговорност при неразрешени плащания, например при кражба на кредитната ви карта, е ограничена до най-много 50 евро (освен в случаи на груба небрежност). Няма да носите отговорност за неразрешени плащания, извършени след като сте информирали банката си, или за онлайн плащания, ако вашият доставчик на платежни услуги или банка не е осигурил задълбочено установяване на идентичността на клиента.

ƒКогато сумата на окончателно картово плащане не е предварително известна (например при наем на автомобил или хотелски разходи), търговецът може да блокира по вашата карта само одобрената от вас договорена сума. ƒПри „директен дебит“ (напр. упълномощили сте дружество да събира плащания от вашата сметка) разполагате с 8 седмици, за да обжалвате всяка неправомерно начислена сума. Възстановяването на сумите става в срок от 10 работни дни.

Справедливо ценообразуване

Имате право да сте запознати с евентуалните такси, които се прилагат за вашите плащания.ƒ По правило при плащане с потребителски дебитни и кредитни карти търговците — както в магазините, така и онлайн — не могат да изискват заплащането на цена, по-висока от обявената („допълнителна такса“). При определени обстоятелства (например при някои карти) обаче може да се прилага допълнителна такса, но тя трябва да отразява действителните разходи за търговеца при този начин на плащане.

Нови услуги

Благодарение на актуалните технологии вече имаме възможност да използваме нови, иновативни финансови услуги, предлагани от лицензирани банки и други регулирани доставчици на платежни услуги, различни от нашата банка. Това означава например, че можете да следите личните си финанси или да правите онлайн покупки без кредитна или дебитна карта. Подобно на банките тези нови доставчици на платежни услуги биват лицензирани и подлежат на надзор, като трябва да обработват вашите данни по сигурен начин.

Правилата на ЕС гарантират безпроблемното извършване на електронните плащания. Ако все пак възникне проблем, вашата банка или другите доставчици на платежни услуги трябва да отговорят на подадените жалби в срок от 15 работни дни. Ако все още не сте удовлетворени, можете да отнесете случая до националния компетентен орган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във