Банкеръ Daily

Финансов дневник

Каква беше годината за банките в страната?

2017-а е годината, в която бизнесът и банките вървят ръка за ръка, в която се развиваме и достигаме нови върхове. С тези думи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петър Андронов приветства в навечерието на професионалния им празник ( 6 декември) банкерите, както и депутати, гуверньора на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и Управителния съвет на Централната банка.

"След кризата, това което в момента се случва безпрецедентно и представлява колосална регулаторна хватка върху банковата индустрия е едновременно творене на правила във Франкфурт, Брюксел, Базел. Банките молим нашия регулатор да приложи само това, което те правят и нищо повече. То е предостатъчно", заяви Петър Андронов.

Гуверньорът на Централната банка разказа, за това което се случва в момента в сектора и какво предстои да се случи през следващата година: "В сила влезе новият Закон за платежните системи и платежните услуги. Той предвижда две много важни неща и създава подходяща рамка първо за по нататъшното консолидиране на модела на управление на надзорните дейности в Българска народна банка - всички най-важни решения и административни актове ще се одобряват и издават от Управителния съвет. Втората важна група от въпроси засяга така наречени свързани лица - създаване на подходяща законодателна рамка не само за по-добро дефиниране на темата, но и за управлението на всички свързани с това въпроси. Едно много важно глобално развитие е началото на периода на нормализиране на паричната политика от водещите централни банки. Това съвпада с процес на икономическо оживление неизбежно един от резултатите на това развитие ще бъде, че ние ще навлезем на период на цикъл на възходящи лихви. Това няма да стане веднага, но ние осезателно ще го видим след 2019 година".      

Димитър Радев заяви, че банковият сектор е в много добра кондиция. "Показателите за капиталова адекватност и ликвидност са над средните за Европейския съюз. Печалбата за втора поредна година доближава исторически най-високите равнища. Кредитната активност продължава да се увеличава. Има трайна тенденция на намаляване на лошите кредити", каза управителят на Централната банка.

"Финансовата система на държавата е много стабилна. И за това говорят не само резултатите на изминалите проверки на активите в банковия и небанковия финансов сектор, а и повишаването на кредитния рейтинг на страната. И двата сектора са фокусирани да изпълняват не под кризисни мерки, а са фокусирани към действия, които водят към развитие и растеж на дружествата и икономиката", заяви в своето приветствие председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във