Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как се спестяват 15 млн. лв. глоба

„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ добави едно „КО” в името си и преля парите си

S 250 a3102ed0 984b 45ee 9469 bd00b31a8420

Това е една типично българска история, при която строгостта на законодателството (най-често привнесена от Европа), не струва и 5 стотинки, ама буквално. Защото някъде в друг закон или подзаконов документ е оставена кога миша дупчица, кога парадна арка за измъкване на потърпевшия.

Оказва се, че в България Комисията за защита на конкуренцията може да те глоби със свирепа сума - 15 млн. лева, както е в Германия или САЩ. Но след 8 години съдебно надцакване може и да не платиш нищо. Защото „завареното положение” да си имал пари за глобата няма никаква стойност при настоящото ти дередже на „празен джоб”.

Най-фрапиращото е, че не може да бъде винен потърпевшият, който се е промъкнал през съдебния лабиринт, за да се пречисти. Виновна е системата, която ни убива, докато чакаме справедливост и възмездие.

Ето сценария на една мелодраматична постановка с елементи на екшън и ... комедия.

Малко предистория

Дружество „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД е учредено 1991 г. и е пререгистрирано в Търговския регистър на 19.02.2008 г. Към онзи момент адресът на дружеството е бил в гр. София, ж.к. Младост 1, като на 25.07.2009 г. дружество променя своя адрес на управление на гр. София, бул. „Околовръстно път“ № 260, където и понастоящем се намира шоурум на Хюндай, марката на която дружеството е вносител за България. На 21.07.2017 г. (няколко месеца след първоинстанционното решение на ВАС и учредяването на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД) адресът на дружеството е променен на гр. Елин Пелин, ул. „Иван Вазов“ № 1А, офис/маг.13.  

Едноличен собственик на капитала на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД при пререгистрацията в Търговския регистър е било дружество Саутбей Инвестмънт /Кипър/ Ко Лимитед, с рег.№ HE155933  Към момента едноличен собственик на капитала на Саутбей Инвестъментс /Кипър/ Ко Лимитид, което дружество е собственост на Ивайло Димитров Попиванчев (94%). 

Като управители на дружеството при пререгистрацията в ТР на 19.02.2008 г. са вписани Ивайло Димитров Попиванчев и Савина Иванова Константинова. На 25.07.2009 г. Попиванчев е освободен като управител на дружеството, като единствен управител остава Савина Константинова. На 22.11.2016 г. последната е заменена от Енчо Рачев Иричев, който няма участия в управителни органи на никакви други дружества. Идеята вероятно е този човек да поеме удара, в случай че дружеството влезе в процедура по несъстоятелност.   

От официални източници не може да се разбере категорично дали дружеството продължава да има права на официален вносител на автомобили с марка Хюндай за България, но предвид крайно ограничените обороти на дружеството в последните години това надали е факт.

Страховитата КЗК излиза на сцената

С Решение 1292 от 06.11.2012 г. на Комисия за защита на конкуренцията е наложена имуществена санкция срещу „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД в размер на 15 988 300 лв. Дружеството е обжалвало решението на КЗК пред Върховния административен съд. Образувано е адм. д. № 14491/2012 г., по което дело е постановено Решение № 14327 от 28.12.2016 г., с което жалбата на „ИНДИСТРУАЛ КОМЕРС“ ЕООД е отхвърлена и решението на КЗК е потвърдено. Въпросното решение на ВАС е обжалвано пред петчленен състав, като е образувано адм.д. № 3963/2017 г., което към настоящия момент е висящо. Последното заседание по делото е било на 11.06.2020 г. като делото е обявено за решаване, но все още няма постановено решение.  

Появява се „наследничето”  „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД

На 16.03.2017 г. (няколко месеца след постановяване на решението на тричленния състав на ВАС) е учредено дружество „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД, ЕИК 204502867, с едноличен собственик на капитала САУТБЕЙ ИНВЕСТЪМЕНТС КО ЛИМИТИД, с рег.№ 365720, което дружество е собственост на Калин Марков Дамянов. Въпросният господин е бил член на Съвета на директорите на „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕАД 06.07.2018 г. до заличаването на дружеството на 22.09.2018 г. В този период „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕАД е било собственост на ИНД АУТО ГРУП ЛИМИТИД - Кипърско дружество, с рег. № 201825, чийто действителен собственик е Ивайло Димитров Попиванчев. Преди това „ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ“ ЕАД е било собственост на САУТБЕЙ ИНВЕСТМЪНТС /КИПЪР/ КО (между 05.06.2008 г. и 01.06.2016 г.), а преди това на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД (преди 05.06.2008 г.).

Също така, Калин Дамянов (20%) и Ивайло Попиванчев (80%) са съдружници в дружество „УЕСТ АУТО“ ООД, ЕИК 200792234, което също се помещава на Околовръстен път № 260.

В допълнение, членът на Съвета на директорите на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД – Юлиан Борислав Чебишев е управител заедно с Ивайло Димитров Попиванчев (който е и ЕСК) в дружество „СУПЕРГА МОТОРС“ ЕООД, ЕИК 205176794, което дружество е получило права на дилър на марките FIAT,ALFA ROMEO и JEEP.  

Следва финансово спихване на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД

„ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД не е публикувало отчети в Търговския регистър за периода между 2012 г. и 2014 г. От 2017 г. насам дружеството не одитира финансовите си отчети или поне не качва одиторските доклади в Търговския регистър. Интересно е и че в Търговския регистър за 2018 г. и 2019 г. е качен само Баланс, без да има останалите задължителни форми по закона за счетоводството.   

Прави впечатление, че от 2015 г. насам нетекущите активи на дружеството прогресивно намаляват – през 2015 г. са били 2 399 хил. лева, през 2016 г. са били 1 078 хил. лева, през 2017 г. са били 339 хил. лева, през 2018 г. са били 176 хил. лева, а през 2019 г. са 58 хил. лева. Към края 2017 г. дружеството вече не разполага с недвижими имоти. Тоест, дружеството вече се е разпоредило с най-сигурните като обезпечение на кредиторите му активи.

Също така, текущите активи на дружеството също спадат рязко от 34 100 хил. лева през 2016 г. до 6 685 хил. лева към края на 2017 г.. През 2018 г. тези активи намаляват до 5 251 хил. лева, а през 2019 г. вече са 3 963 хил. лева.

В обобщение, в рамките на периода между 2014 г. (стойността може да се види в ГФО от 2015 г.) и 2019 г., общата стойност на активите на „ИНДИСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД е спаднала от 68 098 хил.лева до 4 021 хил. лева. Много вероятно е през 2020 г. дружеството да се е разпоредило и с малкото останали текущи активи, с които е разполагало към края 2019 г.  

Що се касае да оборота на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД – между 2015 и 2019 г. година приходите от оперативна дейност на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД са намалели по следния начин: 1. 2015 г. – 249 200 хил. лева; 2. 2016 г. – 176 535 хил. лева; 3. 2017 г. – 53 053 хил. лева; 4. 2018 г. – 1 101 хил. лева; 5. 2019 г. – 514 хил. лева. Това е огромен спад и практически показва, че дружество върви към прекратяване на дейността си.

Необходимо е да се разгледат и четирите основни коефициента на ликвидност, които определят платежоспособността на едно дружество – 1. Коефициент за обща ликвидност; 2. Коефициент за бърза ликвидност; 3. Коефициент за незабавна ликвидност и 4. Коефициент за абсолютна ликвидност. В практиката като стабилни са се наложили следните средни стойности на коефициентите:

 

                •             Над 1 за обща и бърза ликвидност;

                •             0,5 до 1 за незабавна ликвидност;

                •             0,2 за абсолютна ликвидност.

 

Към края на 2019 г. въпросните коефициенти за „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД са били както следва: 1. Обща ликвидност - 0,64; 2. Бърза ликвидност – 0,62; Незабавна ликвидност – 0,63; 4. Абсолютна ликвидност 0,009. Дружеството попада в между референтните стойности само за незабавната ликвидност и то към долния край на скалата.

Трябва да се разгледат и показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост на дружеството, Състоянието на задлъжнялост на фирмата се изразява чрез сумата на заетите средства, насочвани с цел генериране на печалба. По-високите стойности на  показателя за задлъжнялост са индикатор за по-високо равнище на финансов риск. Когато коефициентът за задлъжнялост е по-голям от 1, толкова е по-голяма зависимостта на дружеството от кредиторите, като максималната стойност не бива да надвишава 5.

Показателите за финансова автономност характеризират степента на финансова независимост на дружеството от своите кредитори. Колкото коефициентът за финансова автономност е равен или по-висок от 1, толкова зависимостта от кредиторите е по-ниска, като за средно стабилно ниво се приема не по-малко от 0,2.

За 2019 г. двата коефициента са били: 1. Финансова автономност – -0,33; 2. Задлъжнялост: - 1,98

Стойностите на коефициента за финансова автономност и коефициента за задлъжнялост към края на 2019 г. показват абсолютна зависимост на дружеството от неговите кредитори и стойностите на коефициентите са отрицателни поради отрицателната стойност на собствения капитал.

В обобщение, най-вероятно към края на 2019 г. „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД се е намирало в състояние на фактическа неплатежоспособност, като вероятната причина това да не създало все още проблем на дружеството е, че по-голямата част от задълженията му са към свързани с него лица (фактически, не правно, например „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕАД), които нямат намерение да си търсят вземанията от дружеството. Няма данни, от които да може да се предположи, че дружеството се е оздравило през 2020 г. При това положение, в случай че ВАС потвърди окончателното имуществената санкция на КЗК, не става ясно как държавата ще може да събере дори минимална част от своето вземане.

Врътката

Докато финансовите параметри на „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС“ ЕООД рязко се влошават за периода между 2015 и 2019 г., ново учреденото дружество „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД има възходяща тенденция. Въпросното дружество е увеличило активите си от 43 075 хил. лева през 2017 г. (активи, които са натрупани за 9-те месеца в годината на учредяване на дружеството) до 64 882 хил. лева., като през 2019 г. обаче значително спадат на 33 258 хил. лева. Основно поради спад в текущите активи. През 2018 г. дружеството е подлежало на задължителен одит, през 2019 г. изглежда не,  тъй като доклад не е качен в Търговския регистър.

Що се касае до приходите на дружеството, „ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС КО“ ЕАД е регистрирало огромен приход в годината на учредяването си  (2017 г. – 138 136 хил. лева), който впоследствие се увеличава през 2018 г. на 181 141 хил. лева. и през 2019 г. на 190 374 хил. лева;

Музиката свири туш, завесите падат.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във