Банкеръ Daily

зулуми

Как се краде втора пенсия

Откакто е тръгнала системата за втора пенсия - през 2000-ата година, фондовете си крадат един от друг кандидати за втора пенсия - всички, родени след 31 декември 1959 година. Спец. агенти на пенсионните фондове бродеха из предприятията и вербуваха шефовете им да запишат хората насилствено в точно определен фонд срещу комисиона, която достигаше до 50 лв. на човек.

След като пазарът първоначално бе разпределен, започнаха "нелегалните" прехвърляния на осигурени от един в друг фонд с фалшиви пълномощни и крадени от конкуренцията бази данни. Затова беше въведена нотариалната заверка на подписа на заявителя. Но и това не помогна много.

„Шетането“ на частния пенсионен пазар не спря. Измислят се все по-рафинирани схеми за привличане на пенсионните вноски на бъдещите пенсионери.

Новата мода е... през банки. При подписване на големия свитък с хартия за кредит, който жадните за пари бъдещи длъжници подписват механично, 2-3 листа за осигуровка все могат да се подпъхнат. Кредитните инспектори лаконично обясняват на превъзбудените заемополучатели, че трябва да сменят пенсионния си фонд заради по-добра лихва и те го приемат като нежен вятър край ушите им. (И без това над 75% от работещите българи не са избрали сами своя пенсионен фонд, а половината от тях имат смътни спомени къде се осигуряват за втора задължителна пенсия.) Така че след подписването на кредита много от "щастливците" осъмват осигурени в друг пенсионен фонд, за който не знаят абсолютно нищо и съответно не са направили не само информиран, но и никакъв избор. На този способ за привличане на клиенти банкерите му викат „избор без избор“, а маркетолозите - „пленена аудитория“.

Тава е най-грубият и безцеремонен начин за кражба на клиенти на пенсионноосигурителния пазар. Премахването на таксата от 20 лв. за прехвърляне от фонд във фонд преди година и половина максимално облекчи крадците.

По-рафинирана стана схемата при рефинансиране на кредит от друга банка или при предоговаряне на стар заем от същата. Иде реч за христоматиен пример за нелоялна конкуренция. Това е така, защото с качествата на един продукт - а именно банковият кредит, се привличат клиенти за друг продукт, който няма нищо общо с кредитирането. Използва се механизмът на намаляването на лихвата по различни критерии - превеждане на работната заплата в банката кредитор, създаване на разплащателна сметка и съгласие от нея да се плащат от една до три битови сметки и... между тях - смяна на пенсионния фонд. С такъв, от групата на банката или с който тя е създала трайни бизнес отношения.

Практиката показва, че по-ниската лихва в резултат на тези „пакетни продажби“ в почти 100% от случаите води до смяна на пенсионния фонд. Това е нарушение на няколко закона. На първо място, това е нарушение на лоялната конкуренция, така както е описана в Закона за конкуренцията. Един от текстовете, адаптиран към случая, гласи, че вместо с качествата на пенсионното осигуряване клиенти се привличат не чрез създаване на мотивация, а през качествата на друг продукт, а именно потребителския заем. Това обаче е изключително трудно да се докаже, защото в крайна сметка договорът за кредит се подписва на четири очи и единствено клиентът може да проговори, и то впоследствие, ако нещо не му хареса. Затова каквито и доказателства да излязат наяве, те трудно издържат пред съда.

В момента тази незаконна схема е в разцвет. Защо ли? Защото има моменти на покачване на лихвите по банковите кредити и съответно такива - на намаляване. През последните три години сме в период на сваляне на процентите. Това е най-удобното време да се правят и лупингите с допълнително поевтиняване на заемите в резултат на допълнителни уговорки за допълнителни ангажименти от страна на кредитоискателя.

И така, идва човекът да си предоговори кредита, защото лихвите са паднали чувствително спрямо времето, когато той е теглил парите. И банкерите му свалят лихвата до по-ниско ниво от това, на което е в момента, включително и с дадената му отстъпка, ако се прехвърли и в нов пенсионен фонд. Но за българина кредитът е по-важен.

Другото закононарушение е според самия Кодекс за социално осигуряване. Той предвижда, че всяко пенсионноосигурително дружество трябва да създава равнопоставени условия за всичките си клиенти. Т. е. в нашия случай - казваш на всичките си клиенти, че могат да ползват банкови кредити с по-ниска лихва, защото са клиенти на съответния пенсионен фонд. Да де, но тогава ще навредят на интересите на банката, защото много повече хора ще се усетят и ще хукнат да предоговарят кредитите си заради по-ниска лихва.

Затова обаче биват информирани само тези, които така или иначе са влезли в банковия клон, че лихвата може да им се ореже допълнително поради това, че ще станат клиенти на определен пенсионен фонд.

В КФН има много жалби заради подобна незаконна дейност. Самите пенсионни фондове, които страдат от тази практика обаче, не пускат жалби и не търсят КЗК, защото не виждат смисъл. Това е така, защото бюрокрацията в комисията е стигнала до завидни висоти. Тежестта на доказването идва при жалващите се, което на практика блокира процеса. Така комисията ги превръща в прокурори или в следствени органи, в което едва ли има здрав смисъл. И което проваля специално тези действия в защита на закона.

Пенсионни партиди на стойност от близо 130 млн. лв. са били прехвърлени през първото тримесечие на годината. Това показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) до края на март. Според данните сумата на прехвърлените средства е с 15% по-голяма, отколкото е била към края на същия месец на миналата година. Което показва, че кражбите зачестяват. Разбираемо най-много са прехвърлените средства между най-популярния тип фондове - универсалните, в които се осигуряват над 3.6 млн. души. Стойността на прехвърлените партиди в тях е 116 млн. лв., което представлява цели 17% повече в сравнение с година по-рано.

Наблюденията на пазара показват, че има една група хора от 100-200 хиляди човека, които непрекъснато сменят пенсионния си фонд. В крайна сметка за самите тях това не е от голям интерес. Всъщност не са съвсем напълно ясни мотивите защо го правят. Обикновено това са хора с ниски суми по партидите си, които нямат вноски през целия период от време и по-голяма част от тях вероятно се доверяват на осигурителни посредници.

Ако не знаете в кое дружество се осигурявате, има два възможни подхода. Единият е да използвате своя персонален идентификационен код от НАП за справка на сайта й. Ако нямате такъв, той може да ви бъде издаден във всеки офис на агенцията, като освен това може да ви служи и за други електронни услуги и справки от данъчната администрация.

Вторият е да изберете компанията, където желаете да се осигурявате, да отидете в неин офис, където да кажете, че не знаете къде се осигурявате, и да поискате да станете неин клиент. Ако вече сте нечий клиент, те ще имат информация в своята система и ще могат да ви дадат информация за натрупаното по партидата ви. Ако сте клиент на друго дружество, можете директно да задвижите прехвърлянето си, което и без това изисква да посетите именно офис на избраната от вас компания (отскоро това може да става и дистанционно с електронен подпис). Подадените заявления се разглеждат от регулатора, а прехвърлянията се правят веднъж на тримесечие, така че например, ако смените фонда си в първото тримесечие, парите ще се прехвърлят на 15 май.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във