Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как ни премятат застрахователите

S 250 9f962452 589e 43df a02c 6315b96cb491

След като осветлихме въпроса за застрахователните измами, изобретени от клиентите, балансът изисква да хвърлим едно око и на другата, в никакъв случай не неопетнена страна. И да посочим примери как ни премятат застрахователите. Понякога го правят съзнателно, понякога неволно, а понякога - по договор и по чисто наша вина – просто защото не четем дребните шрифтове в контрактите.

Веднага ще дадем пример, пратен ни от препатил читател. Той си бил подновил застраховката „Каско“ при един от лидерите в автозастраховките у нас. Пропуснал обаче да прочете, че при всяка следваща застраховка трябва да снима колата. Дори и да не е имал никакви щети – длъжен е да робува на цифровата фотография. Застрахователите му прибрали премията за новата полица, но не му обърнали внимание, че без оглед и заснемане полицата на практика не важи. И  понеже злото не идва никога само, малко след подновил полицата паднал клон при буря размазал предницата на лимузината му. Отишъл човекът веднага да заведе щета, но категорично му отказали. Потрошил 2300 лв. за ламарини, кит и боя, за да продължи да има кола. И то при изцяло заплатена застрахователна премия.

Минутка невнимание, седмици страдание

Кои са най-често срещаните причини за отказ за плащане на обезщетение по тази застраховка. Разбира се, правилата са различни при всяка застрахователна компания, но има и много общи. Ето кои са най-честите причини за отказ и начините да се подсигурим:

Отстранени от водача щети по автомобила, които не е представил за оглед пред застрахователя

Това е частният случай на разказаният по-горе. Когато отстраните за своя сметка щети по автомобила (възникнали преди или след сключване на застраховката), задължително се ходи на оглед при застрахователя след приключване на ремонта. Това дава правото на обезщетение от застрахователя при следваща щета на същото място. Важно е да се носи застрахователната полица и водачът да се увери, че в протокола са отбелязани възстановените щети по автомобила. Запомнете, че трябва да запазите протокола от огледа!

Щети по детайли на автомобила, които са били констатирани при сключването на застраховката

Често клиентите негодуват срещу отказа на застрахователя да изплати обезщетение за увреден детайл, който е описан при сключването на застраховката. „... но, аз претендирам за друга драскотина, а не за описаната“. Но в условията на застрахователите съвсем ясно е написано:

„Застрахователят не изплаща обезщетение за увреждане, което е описано и/или заснето при извършването на огледа и заснемането на застрахованото МПС при сключване на застрахователния договор.“ Затова когато се сключва застраховката внимателно трябва да се прегледате протокола за оглед, който застрахователят издава.

 

Липсващи отделни части и детайли от колата

 

Кражбата на антената, гумите, чистачките, а понякога и на много по-скъпи детайли на автомобила (странични огледала и други) не се покриват от застраховката Автокаско. Разочароващо, но това са условията.

Срещу кражба може  да се застраховат единствено трайно монтирани елементи в автомобила, като те трябва задължително да бъдат описани на отделна позиция в застрахователната полица. При допълнително трайно монтирана поставена аудио, видео или др. техника или СD чейнджър с падащ панел, кражбата им се покрива само при предоставяне на падащия панел. Затова винаги го взимайте със себе си!

 

Кражба на автомобил с оставени в него ключ или талони

 

Ако застрахованият автомобил бъде откраднат, задължително трябва да се представяте описаните в предложението за сключване на застраховката брой ключове, брой дистанционни за аларма и двата талона. Невъзможността да представите точния брой описани неща, ще бъде основание за отказ от застрахователя, независимо от обяснението.

Затова за да бъде покрит риска „Кражба на МПС“, никога да не трябва да се оставят в автомобила документите му, ключа за запалване. Ако променяте броя на ключовете и дистанционните, незабавно да уведомявате застрахователната компания.

Никога не трябва да се оставя колата, дори и за 10 секунди с ключовете или документите в нея. За съжаление продължават случаите на откраднати автомобили с работещ двигател, оставен така, например за да се стопли колата в студените дни докато собственика затваря гаража или си купува вестник…

Застрахователят в тези случай ще откаже съдействие. Няма кола, няма и заместваща стойност за нея.

 

Автомобил без технически преглед

 

Управлението на автомобил с изтекла валидност на техническия преглед е предпоставка за глоба от контролните органи и отказ за изплащане на обезщетение от застрахователите.

Кола, която е технически неизправна към момента на застрахователното събитие, ще бъде основание за отказ или много допълнителни трудности при изплащане на обезщетение. Затова валидността на този документ е важна – имате го и на талонче, а и на сребрист стикер на предното стъкло.

 

Неспазване на срока за уведомяване на застрахователя

 

При настъпване на застрахователно събитие трябва да се вземат всички мерки за ограничаване размера на щетите и да не се извършват ремонтно-възстановителни работи по МПС преди представител на застрахователя да е огледал и документирал вредите. Но най-важно е, че първо трябва да уведомят компетентните органи, според вида на събитието (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и т.н.) и след това НЕЗАБАВНО да се направи връзка със застрахователя на посочените в полицата дежурни телефони. От него бихте получили указания за последващите действия – да посетите ликвидационния център на съответната застрахователна компания, за да попълните бланка - уведомление, в която се описва какво се е случило. Най-леко минават нещата, ако вашата застрахователна компания има мобилна група – просто трябва да ги изчакате на мястото на събитието.

Срокът за уведомление на застрахователя при кражба или грабеж на МПС е до 36 часа от узнаването, а в някои компании е до 24 часа (това също трябва да се види в дребния шрифт - Общите условия). За друг вид събития срокът за уведомление е до 5 работни дни.

Застраховка Каско не покрива щети вследствие употреба на алкохол или други упойващи вещества, умишлени действия или груба небрежност на застрахованото лице или членове на неговото семейство, както и щети вследствие земетресение и последиците от него. При „лека подпийналост“, а нещо се случи, освен Каското, не важи и Гражданската отговорност.

Подобни последствия има и при предоставяне на вашия автомобил на неправоспособни или нетрезви водачи.

Не забравяйте да уведомите застрахователя при промяна на данните на МПС или собственика. Например при закупуване на МПС с валидна застраховка Каско, отидете веднага при застрахователя, за да го уведомите за промяната.

При дребни щети (одрасквания, ожулвания и др.) също трябва да се уведоми застрахователя в гореописаните срокове. Не оставяйте щетите да се натрупат преди да отидете до ликвидационния център на застрахователя.

Много е важно да се провери още преди сключване на полицата дали застрахователя има лимит за т.нар. щети на паркинг и в какъв размер е той.

 

 

Документи при иск за щета

 

Когато се завежда претенция за обезщетение по Каско, независимо от събитието, е необходимо да се представят комплект документи, пише izbiram.bg. Това са:

 

- Застрахователна полица - оригинал и документи за платена застрахователна премия

- Свидетелство за регистрация на МПС (талон) или договор за покупко - продажба на МПС

- Документ за самоличност или свидетелство за управление на МПС и контролен талон на водача, който е управлявал застрахованото МПС в момента на настъпване на събитието

- Документ за извършен годишен технически преглед

 

Допълнителните документи

които може да изиска застрахователя са:

- При щети, причинени от ПТП — констативен протокол за ПТП, протокол за ПТП, двустранен констативен протокол, попълнен съгласно законоустановените изисквания

- При щети, причинени от пожар — служебна бележка от Противопожарна служба и пожаро-техническа експертиза

- При кражба или грабеж на МПС или при щети, причинени от злоумишлени действия на трети лица и кражба на допълнително монтирано аудио оборудване — служебна бележка от МВР

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във