Банкеръ Daily

Финансов дневник

Как да предявим претенциите си към фалиралия застраховател "Олимпик"

Службата за контрол върху застрахователните компании на Република Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ -  дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, съобщи Комисията за финансов надзор. 

Българският финансов регулатор пояснява, че отговорността за определяне на масата на несъстоятелността, процесът по предявяване на претенции, както и изплащането на обезщетения са изцяло в юрисдикцията и прерогативите на кипърските органи, а именно Надзорния орган на Кипър и ликвидаторите, назначени в „Olympic Insurance Co. Ltd“

Както "Банкеръ' вече писа, на 30 юли  компетентният съд в Никозия постанови решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството, като всеки един от близо 200 хил. потребители на компанията в България се явява неин кредитор. 

За застрахованите в "Олимпик", които имат претенции към дружеството, но все още не са ги предявили, е посочена следната електронна поща - [email protected] Към писмото трябва да са приложени всички доказателства, които я обосновават.

Предявяването на претенция трябва да бъде подадено в срок от 35 дни от публикацията на Решението за ликвидация (23.08.2019 г.) в Официалния вестник на Република Кипър. Предявяването на претенция е с клетвена декларация или лично като кредитор или чрез пълномощник пред нотариус, в посолството на Кипър в България или пред секретар на съда в Кипър.

Всички подробности за процедурата четете тук

Facebook logo
Бъдете с нас и във