Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КАК БАНКИТЕ ПАЗЯТ ТАЙНА, КОЯТО НЕ ЗНАЯТ

обществените трезори на банките
Повечето от тях предлагат услугата, без да я афишират, тъй като касетите за съхраняване на документи и други ценности все пак са ограничен брой. И от съображения за сигурност. Основното, което трябва да се знае, е, че банката отговаря за неприкосновеността на сейфовете и гарантирано запазва в тайна тяхното съдържание, освен когато законът предвижда друго. Всъщност тя опазва тайната, която сама не знае, тъй като поставените в сейфовете вещи не се обявяват пред банковите служители. Освен това кредитната институция не поема ангажимент и за застраховането на вложените от клиента ценности. По свое желание той може да ги застрахова за риск кражба чрез взлом и пожар. Което е логично от гледна точка на банката.
В банковите касети, разбира се, не могат да се поставят предмети, застрашаващи сигурността на касетата и на банката или на служителите й, а услугата се заплаща по тарифни цени, които институцията може да променя. В БУЛБАНК те са диференцирани според обема на касетите и продължителността на сключения договор за ползването им - от 10 дни до една година. В Пощенска банка размерите на касетите варират от 75х300х400 мм до 600х300х400 мм, а срокът за наемането им е от месец до година. За повторно отваряне на касетата в един и същи ден се заплаща допълнителна такса с включен ДДС. В Емпорики Банк касетките, които са три типа - А, В и С, се договарят за срок от една година. В обществения трезор на ИНВЕСТБАНК могат да бъдат оставени на съхранение документи и ценности само за един ден. Ако обаче уговореният период бъде просрочен, се заплаща таксата и по 1 лв. допълнително за всеки допълнителен ден. В ДЗИ Банк трезорът работи денонощно и разполага с касети с различни размери. Ползвателят им има право на безплатен достъп 12 пъти за шест месеца и 24 пъти за една година. За всеки следващ достъп също се плаща допълнително по 1 лв. без ДДС. Корпоративна търговска банка предлага ползване на обществен трезор в повечето от клоновете си. В централата на банката на разположение са 1500 касети на френската фирма Фишет, която е с вековни традиции в тази област. С обществени трезори разполагат още Си Банк, ОББ, Хеброс Банк, Токуда Банк и други кредитни институции. Цените им също зависят от размера или типа на касетата, както и от времето за ползване. В Пощенска банка клиентът заплаща от 18 до 180 лв., в БУЛБАНК от 8 до 246 лв. (за касета с обем от 100 куб. дм и за срок от една година). Едногодишните цени на Емпорики Банк варират от 70 до 220 лв. за различните типове касети, а в ИНВЕСТБАНК те са от 10 до 200 лв. за една година. Таксата наем в Корпоративна банка е 10 лв. за най-малкия обем касети за 10 дни и 300 лв. за най-големите касети за срок от една година. В СИБАНК клиентът ще плати минимум 2.70 лв. (за най-малката касета за един ден) и максимум 120 лв. за една година. От ХЕБРОСБАНК информират, че от общо 3116 касети са наети 1230. Следователно 1886 касети чакат нови наематели в почти всички клонове на банката. С най-много възможности разполага общественият трезор на банката на столичната улица Раковски - 519 касети за съхранение на пари, ценности, документи и други вещи.
Сигурността е гарантирана, но не като на кино
Банковите касети обикновено са снабдени със секретна брава и две ключалки. Клиентът получава два ключа от едната ключалка (единият е резервен). Ключът от втората брава е различен и се съхранява от банката. Отварянето на касетата е възможно само при едновременно отключване и на двете ключалки, което не може да се случи в отсъствието на клиента, нито без чиновника. Ако обаче клиентът е разсеян и го забрави върху касетата или в помещението на обществения трезор, институцията отказва да носи отговорност за евентуални щети. Ако пък е загубил или повредил един от двата си ключа, клиентът трябва веднага да уведоми банката си. Тогава той може еднократно да отвори касетата с резервния ключ и след като плати, ще получи нов комплект. Ако обаче е изгубил и двата ключа, специалист на банката отваря (разбива) едната ключалка, като разходите за възстановяване на касетата и за нов комплект ключове се заплащат солено.
Заради неплатени данъци или за други прегрешения властите могат да запорират и конфискуват пари и ценности, които длъжниците съхраняват в каси, в сейфове и обществени трезори. Когато получи разпореждане от съответните органи за изпълнение на запор, банката най-напред писмено уведомява клиента си да се яви в трезора и ако това не се случи в определения срок, отваря касетата пред комисия и в присъствието на нотариус. Той заверява описа на съдържанието й и го предава на публичния изпълнител.
Банките отказват да съхраняват пари в брой в обществения трезор
тъй като процедурата по съхранението им е скъпа и трудоемка. Банков служител трябва да описва серийните номера на всяка банкнота при всяко отваряне на касетата, в която са поставени парите.
Режимът за достъп е различен за всяка банка. Някои от кредитните институции допускат неограничен брой отваряния на касетите, други регламентират броя им в зависимост от заплатената цена за услугата. Ако клиентът обаче е сключил договор за сейф с обявено съдържание и предварително е застраховал съхраняваните в него ценни вещи - произведения на изкуството, нумизматични ценности и бижута, изискването е да се разпорежда с тях само в присъствието на банков служител и при предварително договорени с трезора условия.
По принцип няма нищо сигурно и постоянно на този свят - бизнесът на банките, предоставящи трезор за физически и юридически лица, също не е съвсем безоблачен. Последните няколко банкови обира в София и в страната се случиха именно в помещенията на трезорите им в по-отдалечени клонове. Така например преди време (през 2004 и 2005 г.) бяха разбити и окрадени касети в един от клоновете на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ПроКредит Банк в два от по-периферните столични квартала (в ж. к. Гоце Делчев до Южния парк и в Младост 3). Тогава клиентите им бяха възмездени по силата на извънсъдебни споразумения. След което масова практика стана лимитираната отговорност в застрахователните полици на банките. Ако няма такъв лимит, казват от ЗК Алианц България, която тогава бе застраховател на Ейч Ви Би Банка Биохим, при евентуално събитие само една-единствена претенция би могла да изчерпи цялата сума на застраховката за трезорите.
Когато става дума за застраховане на банковите сейфове обаче, застрахователи обясняват, че засега избягват да предлагат такива специализирани продукти и защото банковите институции не спазват стриктно наредбата за задължителните превантивни мерки за сигурност. Причината, според тях, е основно финансова. Застрахователите смятат, че банките пестят средства и не изпълняват прецизно разпорежданията за превенция, като не изграждат допълнителни стени и заграждания, не поставят нужния брой аларми, датчици и сензорни устройства.
Комплексното банково застраховане
което се практикува до днес в Европа, е въведено за първи път от Лойдс в Америка и в учебниците се цитира с абревиатурата B. B. B. и с пълното наименование Bankers Blanket Bond, което е преведено почти на шега като банково одеяло. То покрива различни застрахователни рискове, включително и за нелоялност на банковия персонал и за нерегламентиран достъп до компютърната система на банките. Застрахователните спецове обясняват, че комплексната банкова полица по стандартите на Лойдс (LPO 218) трудно се продава, защото отговорностите и тарифите на застрахователните премии са, както и изискванията за самоучастие високи. Затова българските банки най-често прибягват до услугите на имуществените застраховки, както и тези за отговорност при пренос на ценни пратки, включително и на пари инкасо.
Рисковите покрития при Би Би Би включват и загуба на имущество при риск от взломна кражба и нападение в помещения на застрахованата банка, включително и на обществените трезори. При стандартните имуществени застраховки кражбата чрез взлом се покрива само в комбинация с полица за пожар и за природни бедствия.
Не само заради честта на пагона заслужава да отбележим, че България, в сравнение с някои от европейските държави, продължава да поддържа сигурността на банковия бизнес. Според анализ на Файненшъл Таймс
най-уязвими са малките банкови клонове
Запознати с психиката на банковите обирджии твърдят, че точно тази порода престъпници по правило избягват прекаления риск. В 85% от случаите обект на нападенията им са малките банкови клонове в крайградски квартали или в провинцията, където охраната обикновено не е достатъчна, а малобройният персонал и ограниченият кръг посетители лесно могат да бъдат контролирани. Основна слабост са недостатъчно добрите архитектурни решения при изграждането на тези помещения, което буквално провокира грабителите. Препоръките към банковия мениджмънт са непременно да бъде монтирана допълнителна защитна врата на входа, нещо като своеобразен пропускателен шлюз - когато един от посетителите напуска клона и вътрешната защитна врата е отворена, външната е автоматично заключена и друг посетител не може да влезе свободно. В европейската банкова практика се използват и т.нар. блицпрегради, които за по малко от половин секунда прекъсват всякаква възможност за непосредствен контакт между служителя и посетителя.
У нас Банксервиз неотдавна също предложи надеждна услуга за обществените банкови трезори. Продуктът автоматизира даването под наем на сейфове на физически лица или фирми и е предназначен за работа с персонални компютри в локален режим или локална мрежа с общ достъп до базата данни. По този начин обслужването на клиентите се оптимизира, а информацията за отдаване под наем на сейфове и касети се обобщава и съхранява. Програмата регистрира всички посещения на титуляра по договора в сейфа, поддържа картотека на упълномощените лица, на наличните касети и осигурява защита от неправомерен и зловреден достъп до базата с данни.
Банковите сейфове са добре измислена обществена привилегия, но ценните неща човек може да съхранява и в личен сейф у дома. А когато е на почивка или в командировка - в сейфовете на хотелите, в които отсяда.
Хотелските вериги от ранга на Радисън, Шератон и Хилтън
предлагат електронен цифров сейф във всяка стая. В него пътникът -бизнесмен или турист, може да заключи с избран от него код наличните си пари, бижута и документи. В петзвездните хотели сейфовете не се заплащат допълнително, използването им е включено в цената на стаята.
Според предписанията на Закона за туризма задължителният минимум за всички категории хотели, без еднозвездните, е да осигурят по една касета за всеки пет хотелски стаи. Касетите се полагат в сейфове, монтирани на рецепцията, и за ползването им се заплаща наем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във