Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кадър на Горанов оглави хазарта

Огнемир Митев

Министърът на финансите Владислав Горанов смени в четвъртък, 8 февруари, председателя на Държавната комисия по хазарта, съобщиха от Министерството на финансите.

Новият шеф на комисията е Мария Филипова, а досегашният Огнемир Митев е отстранен "по взаимно съгласие". Не се посочват причини за рокадата.

"Мария Филипова притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността „Право“. Била е юрист в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, в Министерството на правосъдието и в Министерството на финансите", съобщава  МФ.

Митев пое тази длъжност  на 8 август 2013 година. Преди това беше дългогодишен служител в системата на Министерството на финансите и  в Държавната комисия по хазарта, назначен от тогавашния министър на финансите Петър Чобанов. 

Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите. Тя се състои от председател и  от четирима членове, а от всички се изисква  стаж,  не по-малкък  от пет години. Председателят и членовете на държавната комисия се назначават от министъра на финансите. 

Потърсихме мнение за Мария Филипова от  Ангел Ирибозов, председател на управителния съвет на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). Намерихме го  на изложение в Лондон. Той беше изненадан от  тази новина, която научи  от в. "БАНКЕРЪ", и затова лаконично заяви: "Познавам г-жа Филипова."

Данъчните приходи от хазарт са повече от добри. Те се увеличават с почти 30% през 2016 г. в сравнение с  2015 г., а за деветмесечието на 2017 г. ръстът е 25 процента, съобщи  Ирибозов. За първите девет месеца на 2017 г. са внесени 144 млн. лева. А в края на третото тримесечие на 2017-а държавните приходи от такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри - традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и т.н.  са в размер на 96 млн. лева. Близо 20% от тази сума са  таксите, платени от онлайн операторите. За сравнение - до края на септември 2016 г. делът на таксите, внесени от онлайн оператори, е бил 11%, което ясно показва, че има ръст при онлайн залаганията.

Всички компании от бранша правят и ежегодни вноски по чл.10а от Закона за хазарта - за социалноотговорно поведение в игралната индустрия. През 2016 г. по това перо е събрана сума от  2,2 млн. лв., а за първите девет месеца на 2017 г. тя е  2.4 млн. лева. Преди две години ролята по разпределението на тези пари беше прехвърлена от ДКХ към Министерството на спорта, казаха за "БАНКЕРЪ" от комисията.

Има леко увеличение на броя на лицензираните игрални обекти - към 30 септември 2017 г. те са  26 казина и 847 игрални зали. Има ръст и на инсталираните игрални съоръжения. Данните показват, че те са с 10% повече на годишна база.

Броят на регистрираните онлайн организатори остава непроменен,  лицензираните онлайн сайтове се увеличават с един - към 30  септември 2017 г. има 11 организатори и 12 сайта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във