Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът увеличи държавния дълг с нови 200 млн. лева

Българското правителство пое нов дълг за 200 млн. лева. На 24 февруари Българската народна банка проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца и с падеж 21.12.2029 г., при условия, определени от Министерството на финансите.

Ведомството на Владислав Горанов предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 200 000 000 лв. при лихвен процент 0.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 26 февруари, съобщават от пресцентъра на централната банка. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 265 800 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 13 300 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.33.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.54 лв. на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 0.14%.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 13 300 000 лв. В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. Според данни на финансовото министерство отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 92,85 %, следвани от пенсионни фондове – 4,65 % и други инвеститори – 2,50 %.

Това е четвъртият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината. Така само за 42 дни - първият аукцион за настоящата година се проведе на 13 януари - държавата увеличи вътрешния си дълг с общо 800 млн. лева.

Според данни на БНБ, през тази година предстоят плащания по падежи и лихви на обща стойност 1.19 млрд. лв. на вътрешния пазар, както и падеж на външен заем за 165 млн. евро от 2013 година.

Новият държавен дълг за годината може да достигне 2 млрд. и 200 млн. лева, както бе записано в бюджета, като не се изключва и емитиране на държавни облигации на външните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във