Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът ще търси още 500 млн. лв. нов дълг в деня след изборите

Министерството на финансите планира да емитира дългови книжа за още 500 млн. лв. на 15 ноември - деня след изборите за президент и парламент. Любопитното е също, че на аукциона, организиран от БНБ, за първи път тази година ще се предлагат 3.5-годишни книжа. Досега МФ залагаше на облигации с 5-годишен или 10.5-годишен падеж.

В последните два месеца държавата емитира дългови книжа за 2 млрд. лева. На проведения на 8 ноември аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.27%. Доходността нараства стабилно над нивото от минус 0.02%, постигнато при продажбата на същите книжа на 11 октомври. Една от причините е, че зачестиха аукционите за продажба на дългови книжа, което очаквано води до искане на по-висок доход от страна на инвеститорите. Вероятно именно в търсене на по-добра доходност сега МФ предлага 3.5-годишни облигации.

Досега през годината МФ е емитирало дългови книжа на вътрешния пазар за 2.8 млрд. лева, като по-голямата част от задължения бяха поети в последните два месеца - между септември и ноември финансовото министерство емитира дългови книжа за 2 млрд. лева. До края на годината държавата може да поеме още 1.7 млрд. лв., тъй като заложеният таван в Бюджет 2021 е 4.5 млрд. лева.

Предвид заложения в бюджета дефицит от 4.7 млрд. лв. в края на годината няма да е изненадващо, ако Министерството на финансите тегли нови задължения до самия лимит. Дефицит в размер на 343 млн. лв. на месечна база бе отчетен в края на октомври. Това принуди финансовото министерство да предупреди, че през ноември и декември се очаква разходите да нараснат значително, като освен традиционно по-високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от анти-Covid мерките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във