Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът прие мерки за присъединяването ни към еврозоната

Правителството одобри на днешното си заседание последващите ангажименти, които страната ни следва да изпълнява след присъединяването към ERM II и Банковия съюз, считано от 10 юли 2020 г., както и План за действие с конкретни мерки по тях.

След като на 1 юли 2020 г. беше одобрен от кабинета проектът на ангажиментите, министърът на финансите проведе преговори по тях с европейските партньори, включително и с членовете на еврогрупата и представителите на Дания.

Договорените последващи ангажименти не се различават съществено от тези, одобрени от правителството като основа за водене на преговори. Те са естествено продължение и надграждане на вече предприетите, преди присъединяването ни към ERM II, мерки, както и на продължаващите реформи в областите на небанковия финансов сектор, рамката за управление на държавните предприятия, рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Заложени са и мерки за адресиране на констатираните правни несъответствия в Конвергентните доклади на ЕЦБ и ЕК от 2020 г.

Изпълнението на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II ще бъде част от условията за последващото приемане на страната ни в еврозоната и въвеждане на еврото, след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Пет български търговски банки влизат под директния надзор на Европейската централна банка, считано от 1-ви октомври тази година.  Това е част от сътрудничеството с европейската финансова институция и е предвидено по пътя на България към присъединяването към еврозоната и еврото.

Списъкът на ЕЦБ включва УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, Обединена българска банка АД, Юробанк България АД, известна като Пощенска банка, и Райфайзенбанк (България) ЕАД. Това решение е част от процеса на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ. т.е. тясното сътрудничество с Европейския банков съюз съгласно решение на Европейската централна банка от 24 юни 2020 година.

Началната дата на тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ е 1-ви октомври 2020 г. От тази дата Радослав Миленков – подуправител, ръководещ „Банков надзор“ на БНБ, ще представлява страната ни в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително и с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във