Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът предлага депутатите да одобрят създаване на офис на Световната банка в София

Кабинетът предложи днес на Народното събрание да ратифицира Споразумението между правителството и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка у нас. Документът беше подписан от министъра на финансите на 12 април във Вашингтон.

Офисът на Световната банка в София ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на услуги в областта на информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в структурата да бъдат ангажирани голям брой компютърни специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани експерти. Те ще заменят и разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка, и ще бъдат ангажирани с разработването на продукти с висока добавена стойност.

Изграждането на офиса ще се осъществява поетапно. Началната фаза се очаква да стартира през юли 2019 г. Пълният капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок. Освен това установяването на структурата в София ще има положително влияние върху икономическата среда в страната - ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. В допълнение, присъствието на авторитетна организация като Световната банка в България ще издигне допълнително престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции.

Групата на Световната банка е международна финансова организация, състояща се от пет институции, чиито глобални цели са намаляване на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на жизнения статус на населението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във