Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът одобри списък с целите, които ще бъдат финансирани от еврофондове

Правителството одобри индикативен списък с програмите и отговорните институции за разработването им, както и целите на политиките, които ще бъдат финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2021-2027 г.

Списъкът е изготвен въз основа на Анализ на социално-икономическото развитие на България, който извежда основните предизвикателства пред българската икономика и допустимите за европейско финансиране инвестиции, които могат да подпомогнат посрещането на тези предизвикателства. Предвижда се фокусът да бъде върху инвестиции, водещи до иновативна и конкурентоспособна икономика, произвеждаща продукти с висока добавена стойност.

Приоритетните политики, откроени в анализа, са наука и иновации за конкурентоспособност, образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, подобряване на свързаността и цифровизация на икономиката, насърчаване на заетостта, социалното включване, намаляване на бедността и оползотворяване на местния потенциал.

Приетото решение е основна стъпка в процеса на подготовката за следващия програмен период и предпоставка за стартиране разработването на необходимите документи, сред които е Споразумението за партньорство 2021- 2027 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във