Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кабинетът одобри промени в средносрочната бюджетна прогноза до 2022 г.

Правителството одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., одобрена с Решение № 631 на Министерския съвет от 2019 година. С промените се осигурява съгласуваност на параметрите в Актуализираната средносрочна прогноза за периода 2020-2022 г. с приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2020 г., както и с промените в данъчните закони.

Промените в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. са направени въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси като важен елемент на доброто управление на публичните финанси.

Привеждането на бюджетните показатели на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020- 2022 г. в съответствие с параметрите на приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2020 г. ще осигури актуализирана база, която е необходима на първостепенните разпоредители с бюджет за реалистично планиране на средносрочните им бюджетни прогнози за следващия период 2021-2023 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във